Вы здесь

Отделение дифференциальной диагностики туберкулеза и болезней легких

Nodaļā tiek veikta:

  • Plaušu slimību diferenciāldiagnostika - tuberkulozes izslēgšana;
  • Neskaidro disseminēto procesu plaušās (sarkoidoze, alveolīti u.c.) diagnostika un ārstēšana;
  • Plaušu vēža diagnostika;
  • Bronhiālās astmas, hroniskas obstruktīvas plaušu slimības diagnostika un ārstēšana.

Neskaidrie un sarežģītie gadījumi analizēti Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas pneimonoloģijas galvenā speciālista asociētā profesora Alvila Krama vadītajā konsīlijā.

Speciālisti:

Nodaļas vadītāja: Ineta Grīsle – sertificēta pneimonoloģe, alergoloģe
Latvijas Tuberkulozes un Plaušu Slimību Ārstu Asociācijas un Latvijas Alergologu Asociācijas valdes un sertifikācijas komisijas locekle, Latvijas pārstāve FERS – Eiropas Plaušu ārstu asociāciju forumā, pārstēve Latvijas pretsmēķēšanas koalīcijā, Rīgas Stradiņa universitātes Infektoloģijas un Dermatoloģijas katedras asistente

Ārsti:
Iveta Kroiča - sertificēta pneimonoloģe
Ieva Fleija - sertificēta pneimonoloģe, interniste, bronholoģe
Sandra Auziņa- sertificēta pneimonoloģe, interniste

Visi nodaļas ārsti ir sertificēti pneimonologi, kuri regulāri piedalās konferencēs Latvijā un starptautiskos zinātniskos kongresos.
Nodaļā tiek veikts zinātniskais darbs- jaunu medikamentu klīniskā izpēte asociētā profesora Alvila Krama vadībā.
Nodaļā regulāri tiek apmācīti Latvijas Universitātes un Rīgas Stradiņa universitātes rezidenti.


  • Nodaļas kolektīvs
  • Nodaļas vadītāja Ineta Grīsle
Информация обнавлена: 2014.10.15 - 14:10