Jūs atrodaties šeit

Vēlētais akadēmiskais (pētniecības) personāls

Vēlētais akadēmiskais personāls

Zinātniskās darbības likums Latvijas Republikā nosaka, ka zinātniskajā institūcijā vai komercsabiedrībā, kura veic zinātnisko darbību, ir šādi akadēmiskie amati: 1) vadošais pētnieks, 2) pētnieks, 3) zinātniskais asistents.

Vadošā pētnieka amatā var ievēlēt personas ar doktora zinātnisko grādu, pētnieka amatā – personas ar doktora vai maģistra grādu.

Saskaņā ar Nolikumu par akadēmiskajiem amatiem SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”, kas apstiprināts ar SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” valdes 2014. gada 15.aprīļa lēmumu Nr. V1/01-01/14/187, atklāta konkursa rezultātā personas akadēmiskajos amatos ievēlē Sabiedrības Zinātniskā padome.

Nolikums Par akadēmiskiem amatiem


Informācija atjaunota: 2016.10.31 - 14:46