Jūs atrodaties šeit

Valsts pētījumu programma

Valsts pētījumu programma

1.      Valsts pētījuma programmas “Biomedicīna sabiedrības veselībai (BIOMEDICINE)” projekta “Inovatīvu infekcijas procesa regulācijas un modulācijas stratēģiju izveide” apakšprojekts Nr.5.7.1. “Saimniekorganisma determinantes, predispozīcija un uzņēmība pret RNS vīrusu ierosinātām infekcijām, šo determinanšu modulāciju izpēte slimības gaitā” (vadītāja – prof. L.Vīksna, projekts tiek realizēts RSU pārvaldībā).

2.      Valsts pētījuma programmas “Biomedicīna sabiedrības veselībai (BIOMEDICINE)” projekta “Inovatīvu infekcijas procesa regulācijas un modulācijas stratēģiju izveide” apakšprojekts Nr. 5.7.3. “Latvijā cirkulējošo potenciāli bīstamāko M.tuberculosis (MT) līniju padziļināta izpēte un iespējami vienkāršākas un lētākas klīniskās laboratorijās lietojamās metodes izstrādāšana konkrēto sublīniju atpazīšanai, šo līniju monitoringam Latvijas pacientu vidū un ar bērniem saistītu tuberkulozes mikroepidēmiju raksturošana” (piedalās, I.Ozere, A.Nodieva, projekts tiek realizēts RSU pārvaldībā).

3.      Valsts pētījumu programmas “Biomedicīna sabiedrības veselībai (BIOMEDICINE)” projekta “Diabēta un kardiovaskulāro komplikāciju molekulārie mehānismi, farmokoģenētika un jauni ārstniecības līdzekļi” apakšprojekts Nr.5.2.4. (vadītāja – doc. I.Konrāde, projekts tiek realizēts RSU pārvaldībā).

4.      Valsts pētījuma programmas “Biomedicīna sabiedrības veselībai (BIOMEDICINE)” projekts “Kuņģa vēža izraisītās mirstības mazināšanas iespēju izpēte Latvijas apstākļos” (vadītājs prof. M.Leja, piedalās I.Liepniece-Karele, S.Isajevs, u.c., projekts tiek realizēts LU pārvaldībā).

Informācija atjaunota: 2016.10.31 - 14:29