Valsts galvotā aizdevuma projekta „Infrastruktūras sakārtošana un optimizācija” mērķis ir nodrošināt sniegto ārstniecības pakalpojumu kvalitāti atbilstoši valsts noteiktajām minimālajām obligātajām prasībām un radīt priekšnoteikumus visaptverošai procesu, rezultātu un darba vides kvalitātes uzlabošanai Rīgas Austrumu klīniskajā universitātes slimnīcā.

Projekta ietvaros plānotas šādas infrastruktūras uzlabošanas aktivitātes - celtniecība, projektēšana, rekonstrukcijas darbi, kā arī ar to saistītā medicīniskā un pārējā aprīkojuma, mēbeļu iegāde un IT infrastruktūras attīstība. Projekta kopējās plānotās izmaksas ir LVL 39 056 000.00 jeb EUR 55 571 000.00. Valsts galvotā aizdevuma atmaksa tiek plānota līdz 2049.gadam.

Informācija atjaunota: 2017.02.13 - 13:36