Jūs atrodaties šeit

Projekta ieviešana 2019.gadā

Projekta ieviešana 2019.gada I ceturksnī

ERAF projekta Nr.9.3.2.0/17/I/004 „SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” infrastruktūras attīstība” ietvaros 2019.gada I ceturksnī tika īstenotas šādas darbības:

2019.gada I ceturksnī turpinājās stacionāra „Gaiļezers” 2. kārtas četru liftu apdares darbi.

2019.gada 25.februārī Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests veica objekta apskati un izsniedza pozitīvu atzinumu.

2019.gada 28.martā Veselības inspekcija veica objekta apskati un izsniedza pozitīvu atzinumu, kas atļauj iesniegt paziņojumu Rīgas pilsētas būvvaldē par objekta gatavību nodošanai ekspluatācijā.

2019.gada 22.janvārī parakstīts līgums ar SIA „Newcom Construction” par stacionāra „Gaiļezers” 1.koprusa atjaunošanas darbu veikšanu (projektēšana un būvdarbi), visu pārskata periodu turpinājās projektēšanas darbi.

Kopējais līguma izpildes termiņš – 2020.gada jūlijs.

2019.gada I ceturksnī projekta darbības „Ambulatorās daļas pārbūves 2.kārta” ietvaros tiek izvērtēta plānoto pasākumu īstenošanas aktualitāte un to ietekme uz SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” noteiktajiem finanšu rādītājiem. Tiek uzsākta būvprojekta izmaiņu darba uzdevuma izstrāde.

Informācija atjaunota: 2019.04.04 - 8:33