Jūs atrodaties šeit

Projekta ieviešana 2014.gadā

2014.gadā valsts galvotā aizdevuma projekta ietvaros realizētas/uzsāktas šādas aktivitātes:

Rekonstrukcijas darbi:

 • Pieejamības nodrošināšana ar vizuālo informāciju.
 • ERAF projektu ietvaros realizējamo būvdarbu līdzfinansēšana.
 • Stacionāra „Gaiļezers” Operāciju bloka rekonstrukcijas darbu izpildes un būvizstrādājumu būvuzraudzība.
 • Stacionāra „Latvijas Onkoloģijas centrs” 3.stāva remontdarbiem telpu pielāgošanai Uroloģijas un Galvas un kakla ķirurģijas nodaļu vajadzībām.
 • Stacionāra LOC 7. stāva telpu remontdarbu veikšanu telpu pielāgošanai Staru terapijas klīniskās daļas un Paliatīvās aprūpes nodaļas vajadzībām.
 • Stacionāra „Gaiļezers” 1. stāva telpu grupas renovācijas darbi, renovācijas darbu autoruzraudzība un būvuzraudzība.
 • Ventilācijas sistēmu uzstādīšana (montāža) stacionāra "Biķernieki" 4.korpusā.
 • Telekomunikāciju sistēmu paplašināšana stacionāra "Biķernieki" 4.korpusā.
 • Uzbrauktuves izbūve cilvēkiem ar kustību traucējumiem "Biķernieki" 4.korpusā.
 • Stacionārā „Biķernieki” 4.korpusa aprīkošana ar ugunsdzēsības signalizāciju.
 • Transporta un kraušanas pakalpojumu sniegšana stacionāra „Tuberkulozes un plaušu slimību centrs” Rīgas ambulatorās nodaļas pārvietošanai uz telpām stacionārā „Biķernieki”.
 • Būvdarbi stacionārā „Biķernieki'' Ķirurģiskās infekcijas klīnikas darbības nodrošināšanai Lielvārdes ielā 68, Rīgā; būvdarbu autoruzraudzība un būvuzraudzība.
 • Stacionāra „Gaiļezers” Operāciju bloka rekonstrukcijas darbu izpildes autoruzraudzība.
 • Papildu darbu veikšana Ķīmijterapijas un hematoloģijas klīnikas telpu rekonstrukcijai.

Projektēšanas darbi:

 • Interjera projekta Nr.08-129 "Stacionāra "Biķernieki" Ārstniecības nodaļas renovācija" izmaiņu-korekciju veikšana.
 • Tehniskā projekta "Stacionāra "Biķernieki" Ārstniecības nodaļas renovācija" izmaiņu-korekciju veikšana atbilstoši projekta "Ķirurģiskās infekcijas klīnika" vajadzībām.
 • Izstrādātā tehniskā projekta "Klīnikas Gaiļezers" internā un ķirurģiskā profila nodaļu renovācijas tipveida projekta" korekcija asīs 1-8 un H-J.
 • Operāciju bloka rekonstrukcijas interjera projekta izstrāde.
 • Stacionāra "Gaiļezers" ārstniecības nodaļu vienkāršotās renovācijas tehniskā projekta izstrāde, vienkāršotās renovācijas apliecinājuma kartes izstrāde iesniegšanai akceptam Rīgas pilsētas būvvaldē.
 • Stacionāra „Gaiļezers” ambulatorās daļas rekonstrukcijas tehniskā projekta izstrāde.

Pārējais aprīkojums:

 • Medicīnas ierīču apstrādes daļas iekārtu piegāde un uzstādīšana.
 • Medicīnas aparatūras un aprīkojuma piegāde stacionāra „Latvijas Infektoloģijas centrs” divām rekonstruētajām ārstniecības nodaļām.
 • Stacionāra "Gaiļezers" 7.korpusa rekonstruēto telpu medicīnas aprīkojuma piegāde, uzstādīšana, nodošana ekspluatācijā.
 • Informācijas un komunikāciju tehnoloģijas un iekārtu iegāde:
 • Divu daudzfunkcionālo kopētāju piegāde un uzstādīšana stacionāra "Gaiļezers" 2.stāva biroja telpām.
 • Tīkla komutatoru un ugunsmūra piegāde, uzstādīšana un konfigurēšana.
 • Datortehnikas iegāde stacionāra "Gaiļezers" 7.korpusa infrastruktūras darbības nodrošināšanai.
 • Datortīkla atjaunošana stacionāra "Biķernieki" 4.korpusā.
 • Radiācijas onkoloģijas informācijas tehnoloģijas sistēmas "Varian Aria" un radiācijas dozas plānošanas sistēmas "Varian Eclipse" modrnizācijas komplekta iegāde.
 • Datu attēlu pārraides tīkla nodrošināšanai nepieciešamos komutatoru piegāde Operāciju blokam.
 • Prezentācijas ekrāna, projektora un cita speciālā aprīkojuma piegāde un uzstādīšana.

Mēbeļu un aprīkojuma iegāde:

 • Aprīkojuma piegāde stacionāra „Latvijas Infektoloģijas centrs” divām rekonstruētajām ārstniecības nodaļām.
 • Aprīkojuma izgatavošana, piegāde un uzstādīšana darbavietu nodrošināšanai stacionāra "Gaiļezers" 7.korpusa rekonstruētajās telpās.
Informācija atjaunota: 2015.12.17 - 9:26