Jūs atrodaties šeit

Profesionālās pilnveides kursi

Profesionālās pilnveides izglītības kursi

Kursi ģimenes ārstu prakšu medicīnas māsām:

Cukura diabēta pacientu aprūpe un apmācība ģimenes ārstu praksēs

1. Piecpadsmit diabēta pacienta vajadzības un to risināšana ģimenes ārstu praksēs.

2. Jaunākie diabēta ārstēšanas medikamenti.

3. Praktiskā nodarbība: Darbs ar antidiabētisko preparātu aplikācijas ierīcēm.

4. Diabēta pacientu uztura pamatprincipi, izpratne par ogļhidrātu novērtēšanu. Uztura mācīšanas modeļi.

5. Fiziskās aktivitātes cukura diabēta pacientiem.

6. Diabēta pacienta paškontrole – glikēmija, asinsspiediens, svars, HbA1C, holesterīns, u.c. Mērķi un to sasniegšana.

7. Glikēmijas paškontroles principi, ierīces un to palīglīdzekļi.

8. Insulīnterapijas principi – stratēģijas, preparāti, ievadīšanas ierīces, komplikācijas.

9. Insulīnterapijas noraidīšanas pārvarēšana 2.tipa cukura diabēta pacientiem. Uz rezultātu vērsta pacientu izglītošana.

10. Cukura diabēta pacientu apmācības kabineti – normatīvie regulējumi, nosūtīšanas kārtība, kabinetu tīkls.

Lektore: Līga Ārente

Mērķauditorija: Ģimenes ārstu prakšu medicīnas māsas

Kursu norises laiks: 2019. gada 26. oktobris no plkst. 10.00 -16.00  (pārtraukums no plkst.12.00- 12.30)

Kursu norises vieta: stacionārs ,,Gaiļezers”,  Hipokrāta iela 2, Rīga, LV-1038, mazā konferenču zāle. Ieeja pa centrālajām durvīm, mazā konferenču zāle atrodas stacionāra "Gaiļezers" poliklīnikas otrajā stāvā aiz aptiekas.

Dalības maksa: 17, 20 EUR

Par dalību piešķir: 8 TIP

Kursu programmas kods:  NTI/P-0930

 

Informācija atjaunota: 2019.09.27 - 14:51