Jūs atrodaties šeit

Pacientu iemaksas

Pacienta iemaksas valsts apmaksātai veselības aprūpes saņemšanai. Samaksas kārtību par norādītajiem pakalpojumiem nosaka Ministru kabineta 2018. gada 28. augusta noteikumi Nr. 555 "Veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtība".

Veselības aprūpes pakalpojumi

Cena Eiro

1. Par ģimenes ārsta ambulatoru apmeklējumu*

1,42

2. Par sekundārās ambulatorās veselības aprūpes ārsta ambulatoru apmeklējumu (izņemot sporta ārsta apmeklējumu, lai veiktu profilaktisko pārbaudi)*

4,27

3. Par ārstēšanos dienas stacionārā (par katru dienu)

7,11

Par ambulatori un dienas stacionārā veiktajām operācijām (par katru veikto operāciju)

4,27

4. Par ģimenes ārsta mājas vizīti (pacientiem vecākiem par 80 gadiem; pacientiem ar gripas saslimšanu gripas epidēmijas laikā; ja pēc ārsta iniciatīvas veikta mājas vizīte pie pacienta pēc Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta izsaukuma).

2,85

5. Par ārstēšanos diennakts stacionārā, sākot ar otro dienu:

 

Slimnīcās

10,00

Valsts aģentūrās, aprūpes slimnīcās un slimnīcu aprūpes nodaļās

7,11

Par ārstēšanos ar onkoloģiskām vai onkohematoloģiskām saslimšanām (diagnožu kodi atbilstoši SSK-10: C00-C97, D00-D09, D37-D48 un D61) un no alkohola, narkotisko, psihotropo un toksisko vielu atkarības (diagnožu kodi atbilstoši SSK-10: F10-F19)

7,11

6. Par stacionāri veiktajiem diagnostiskajiem izmeklējumiem:

 

Datortomogrāfiskie izmeklējumi:

 

Izmeklējums bez kontrastvielas

14,23

Izmeklējums ar kontrastvielu**, tai skaitā:

21,34

Par izmeklējumu

14,23

Par intravenozo kontrastvielu

7,11

Kodolmagnētiskās rezonanses izmeklējumi:

 

Izmeklējums bez kontrastvielas

28,46

Izmeklējums ar kontrastvielu**, tai skaitā:

35,57

Par izmeklējumu

28,46

Par intravenozo kontrastvielu

7,11

7. Par ambulatori vai dienas stacionārā veiktajiem diagnostiskajiem izmeklējumiem:

 

Elektrokardiogrāfiskie izmeklējumi

1,42

Sirds neinvazīvie funkcionālie izmeklējumi;

4,27

Galvas un ekstremitāšu maģistrālo asinsvadu funkcionālie izmeklējumi;

 

Neiroelektrofizioloģiskie izmeklējumi;

 

Funkcionālie kuņģa–zarnu trakta izmeklējumi;

 

Ultrasonogrāfiskie izmeklējumi;

 

Radionuklīdā diagnostika

 

Endoskopiskie izmeklējumi

7,11

Rentgenoloģiskie izmeklējumi bez kontrastvielas (tai skaitā, rentgenoloģiskie izmeklējumi ar kuņģa zarnu trakta kontrastvielu)

2,85

Rentgenoloģiskie izmeklējumi ar kontrastvielu**

9,96

Datortomogrāfiskie izmeklējumi bez kontrastvielas

14,23

Datortomogrāfiskie izmeklējumi ar kontrastvielu** (veicot izmeklējumu bez kontrastvielas, kam seko izmeklējums ar kontrastvielu, pacienta iemaksu iekasē tikai par izmeklējumu ar kontrastvielu)

21,34

Kodolmagnētiskās rezonanses izmeklējumi bez kontrastvielas (viena apmeklējuma laikā norāda tik reizes, cik ķermeņa daļām veikti izmeklējumi)

28,46

Kodolmagnētiskās rezonanses izmeklējumi ar intravenozu kontrastvielu (veicot izmeklējumu bez kontrastvielas, kam seko izmeklējums ar kontrastvielu, pacienta iemaksu iekasē tikai par izmeklējumu ar kontrastvielu)

35,57

Koronarogrāfija dienas stacionārā (izmeklejums ar kontrastvielu)

9,96

8. Par katru ambulatori vai dienas stacionārā veikto operāciju

7,11

9. Līdzmaksājums par ķirurģisku operāciju:

 

Ārstniecības iestāde var iekasēt līdzmaksājumu ne vairāk kā 31.00 eiro par vienā stacionēšanās reizē operāciju zālē veiktajām ķirurģiskajām manipulācijām.

 

10. Par medicīniskās apaugļošanas procedūrām:

 

Intrauterīnā inseminācija;  olnīcas punkcija olšūnu aspirācijai, embrija pārstādīšana; sēklinieku biopsija  (par katru no procedūrām)

21,34

Piezīmes: 
* Par ambulatoru apmeklējumu netiek uzskatīta konsultācija pa tālruni, laboratorisks izmeklējums, funkcionāls izmeklējums un ārstnieciskā procedūra.
** Veicot izmeklējumu bez kontrastvielas, kam seko izmeklējums ar kontrastvielu, pacientu iemaksu iekasē tikai par izmeklējumu ar kontrastvielu.

No pacienta iemaksām atbrīvotās iedzīvotāju kategorijas

Pacienta iemaksas neveic:

bērni vecumā līdz 18 gadiem;
grūtnieces un sievietes pēcdzemdību periodā līdz 42 dienām, (ja tiek saņemti veselības aprūpes pakalpojumi, kas saistīti ar grūtniecības un pēcdzemdību novērošanu un grūtniecības norisi);
politiski represētās personas, Nacionālās pretošanās kustības dalīb­nie­ki un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidācijā cietušās personas;
I grupas invalīdi;
tuberkulozes slimnieki un pacienti, kuriem veic izmeklējumus tuber­kulozes noteikšanai;
psihiski slimas personas, saņemot psihiatrisko ārstēšanu;
pacienti, saņemot hroniskās hemodialīzes, hemodiafiltrācijas un peritoneālās dialīzes procedūras visā ārstniecības procesa laikā;
personas, kuras saņem veselības aprūpes pakalpojumus Noteikumu Nr.1529 6.pielikumā minēto infekcijas slimību gadījumos;
pacienti, saņemot ilgstošu plaušu mākslīgo ventilāciju mājas apstākļos;
orgānu donori;
personas, kuras saņem paliatīvo un veselības aprūpi mājās;
trūcīgās personas, kas par tādām atzītas saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona atzīstama par trūcīgu;
Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta darbinieki;
personas, kurām neatliekamo medicīnisko palīdzību sniedz neatlie­kamās medicīniskās palīdzības (ātrās palīdzības) brigādes;
personas, kuras saņem pakalpojumus ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās, kas reģistrētas Sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā, ārstniecības iestādē uzrādot dokumentu, kas apliecina minēto faktu;
visi iedzīvotāji, kuriem veic profilaktiskās apskates un izmeklē­jumus (bērnu profilaktiskā veselības aprūpe, vēža profilakse) normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;
visi iedzīvotāji, kuriem veic vakcināciju vakcinācijas kalendāra ietvaros, pasīvo imūnterapiju, kā arī vakcināciju pret gripu atbilstoši noteikumiem par ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensācijas kārtību;
ja viena kalendārā gada laikā veiktās pacientu iemaksas sasniegušas 569,15 eiro un pacients, uzrādot maksājumus apliecinošus dokumentus, ir saņēmis atbrīvojumu kādā no Nacionālā veselības dienesta teritoriālajām nodaļām.

Informāciju par valstī noteiktām pacienta iemaksām var skatīt Nacionālā veselības dienesta mājaslapā sadaļā Veselības aprūpes pakalpojumi > Pacienta iemaksas vai piezvanot uz bezmaksas informatīvo tālruni 80001234

Informācija atjaunota: 2019.09.26 - 15:55