Jūs atrodaties šeit

Pacientu aptaujas

Mums ir ļoti svarīgs Jūsu viedoklis par saņemto veselības aprūpes pakalpojumu kvalitāti slimnīcā, tāpēc lūdzam veltīt nedaudz laika un atbildēt uz Jums atbilstošas anketas jautājumiem. Jūsu sniegtās atbildes palīdzēs ātrāk veikt nepieciešamās izmaiņas un uzlabojumus. Anketas ir pilnībā anonīmas un iegūtie dati tiks izmantoti tikai apkopotā veidā.

Ambulatorās daļas (poliklīnikas) sniegto pakalpojumu kvalitātes aptauja

Stacionāri ārstēto pacientu aptauja

Paldies par atsaucību!

Informācija atjaunota: 2017.06.13 - 11:32