Jūs atrodaties šeit

Norvēģijas valdības divpusējais finanšu instruments

 

 

 

 

 

 

 

2008.gada 2.oktobrī līdz ar sadarbības līguma Nr.LV0029 parakstīšanu starp Centrālo finanšu un līgumu aģentūru, Veselības ministriju un SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” tika uzsākta individuālā projekta „Diagnostiskās radioloģijas digitālā attēla pārraides sistēmas pilnveidošana un pieejamības paaugstināšana vēža kontroles programmas ietvaros Latvijā” (turpmāk – Projekts) īstenošana. Projekta kopējais budžets ir 1 074 545 EUR Projekts saņem līdzfinansējumu 69,58% apmērā no Norvēģijas ar Norvēģijas finanšu instrumentu palīdzību.

Projekta īstenotāji ir SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”, kas ir Projekta līdzfinansējuma saņēmējs, un divi partneri - SIA „Vidzemes slimnīca” un SIA „Veselības centrs 4”. Projektam ir arī Norvēģijas stratēģiskais partneris „Exponor Tromsø”.

Projekta mērķis ir uzlabot agrīnā vēža diagnostiku un palielināt pieejamību attiecīgajiem pakalpojumiem, veicot šādas aktivitātes:

- modernizēt diagnostikās radioloģijas infrastruktūru Latvijā,
- uzlabot datu digitālo pārraides un uzglabāšanas sistēmu vēža diagnostikas radioloģijā,
- izveidot mobilo mammogrāfijas vienību - speciāli aprīkota automašīna ar aparatūru mammogrāfiju veikšanai,
- uzstādīt digitālā attēla apstrādes un pārraides stacijas visās partneru institūcijās,
- apmācīt personālu un noorganizējot pieredzes apmaiņu ar Norvēģijas partnera dalību tajā,
- īstenot valsts mēroga informācijas kampaņu par onkoloģisko slimību profilakses pasākumiem.

Minēto aktivitāšu veikšana tiek vērsta uz šādu Projekta sagaidāmo rezultātu sasniegšanu:

- izstrādāts modelis mērķtiecīgai sadarbībai starp dažāda līmeņa un ģeogrāfiski atdalītām veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējiem diagnostikās radioloģijas jomā;
- izveidota digitālā attēla komunikāciju un uzglabāšanas sistēma;
- uzlabota pieejamība diagnostikās radioloģijas pakalpojumiem projekta mērķa grupai visā valstī.

Ņemot vērā, ka diagnostiskās radioloģijas izmeklējumu pieejamībai ir būtiska nozīme medicīniskās palīdzības sniegšanā, dzīves kvalitātes paaugstināšanā un invaliditātes samazināšanā, Projekts sekmēs savlaicīga vēža diagnostiku, efektīvu ārstēšanu, kā arī medicīniskās palīdzības sniegšanu.

 

RĪGAS AUSTRUMU SLIMNĪCA UZLABOS ONKOLOĢISKO SLIMĪBU DIAGNOSTIKAS KVALITĀTI10.06.2009. Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca kopā ar partneriem Vidzemes slimnīcu un Veselības centru 4, piesaistot atbalstu no Norvēģijas ar Norvēģijas Finanšu instrumentu palīdzību, šogad modernizēs diagnostiskās radioloģijas iekārtas, lai uzlabotu onkoloģisko slimību diagnostiku un palielinātu tās pieejamību.

Projekta ietvaros tiks ieviesta digitālās radioloģijas sistēma visās Rīgas Austrumu slimnīcas sastāvā esošajās klīnikās, kā arī paplašināta digitālās radioloģijas sistēma Vidzemes slimnīcā. Tāpat tiks iegādāts Latvijā pirmais mobilais mammogrāfs, lai nodrošinātu šī izmeklējuma pieejamību reģionos. Kopējās investīcijas ir vairāk nekā 1 miljons eiro, 69,58% no šīs summas ir Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta līdzifinansējums.

"Rīgas Austrumu slimnīcas sastāvā esošais Latvijas Onkoloģijas centrs ir lielākais un nozīmīgākais onkoloģisko slimību diagnostikas un ārstēšanas centrs Latvijā, kurā pērn ambulatori tika konsultēti vairāk nekā 87 tūkstoši pacientu, bet stacionāro palīdzību saņēma turpat 16 tūkstoši slimnieku. Mūsu valstī ir pārāk augsts III un IV stadijā atklāto vēžu īpatsvars, tādēļ ir būtiski uzlabot izmeklēšanas pieejamību, lai veicinātu agrīnu diagnostiku. Piesaistītie Norvēģijas finanšu instrumenta līdzekļi ļaus mums aprīkot slimnīcu ar modernu attēlu arhivācijas sistēmu, kas nodrošinās plašas attēla salīdzināšanas un konsultācijas iespējas starp dažādiem speciālistiem," par šī projekta īstenošanas lomu stāsta Rīgas Austrumu slimnīcas valdes priekšsēdētājs Viesturs Boka.

Digitālajai radioloģijas sistēmai ir vairākas nozīmīgas priekšrocības gan no speciālistu, gan pacientu viedokļa. Attēli ir kvalitatīvāki, līdz ar to iespējams pamanīt un savlaicīgi konstatēt arī ļoti nelielas izmaiņas vai novirzes no normas. Šos attēlus būs iespējams pārsūtīt elektroniski, kas atvieglos iespēju radiologiem un onkologiem no dažādām ārstniecības iestādēm konsultēties par konkrētiem gadījumiem, līdz ar to samazināsies diagnozes noteikšanai nepieciešamais laiks.

Pacientiem, kuriem uzņēmums veikts, piemēram, Vidzemes slimnīcā, dodoties uz konsultāciju Latvijas Onkoloģijas centrā, vairs nebūs rentgenuzņēmumi jāved pašam līdzi, vienotā sistēma nodrošinās, ka speciālistam būs pieejams šis attēls elektroniski. Tiks izveidota arhivēšanas sistēma, un speciālisti varēs ātri iegūt pacienta iepriekšējo izmeklējumu attēlus, lai veiktu salīdzināšanu.

"Krūts vēzis ir viens no izplatītākajiem nāves cēloņiem sievietēm, jo saslimšana bieži tiek atklāta novēloti. Ārpus lielajām pilsētām un rajonu centriem iespējas veikt kvalitatīvu mammogrāfiju ir ierobežotas, kas ir viens no būtiskākajiem šķēršļiem savlaicīgai saslimšanas atklāšanai. Mobilā mammogrāfa uzdevums būs šo problēmu risināt. "Mammogrāfijas kabinets uz riteņiem" dosies izbraukumos pa Latviju, veicot izmeklējumus sievietēm, kurām tie būs nepieciešami valsts vēža skrīninga programmas ietvaros," stāsta Veselības centra 4 valdes priekšsēdētājs Māris Rēvalds.

Projekta ietvaros jau ir izsludināts konkurss iekārtu iepirkumam. Pretendentiem piedāvājumi jāiesniedz līdz 30.jūnijam. Pēc iekārtu piegādātāja izvēles un piegāžu līgumu noslēgšanas tiks uzsākta speciālistu apmācība. Iekārtu uzstādīšana plānota šī gada beigās.

Laikā, kamēr norisināsies iepirkuma procedūra un speciālistu apmācība, Rīgas Austrumu slimnīcas speciālisti plāno aktīvāk informēt sabiedrību par savlaicīgas ārstēšanas uzsākšanas lomu veiksmīgā cīņā ar onkoloģiskām saslimšanām.

 

Rīgas Austrumu slimnīca sadarbībā ar Vidzemes slimnīcu un Veselības centru 4 turpina digitālās radioloģijas sistēmas ieviešanu


Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca sadarbībā ar Vidzemes slimnīcu un Veselības centru 4 noslēgusi iepirkumu konkursus par digitālās radioloģijas sistēmas ieviešanu visās slimnīcas sastāvā esošajās klīnikās, šīs sistēmas paplašināšanu Vidzemes slimnīcā, kā arī mobilā mammogrāfijas kabineta piegādi Veselības centram 4. 

Līgums par diagnostiskās radioloģijas digitālā attēla pārraides sistēmas izveidi un iekārtu piegādi Rīgas Austrumu slimnīcā un personāla apmācību noslēgts ar SIA „Tradintek”. Vidzemes slimnīcas digitālās radioloģijas sistēmas paplašināšanu saskaņā ar līgumu veiks SIA „Arbor Medical Korporācija”. SIA „Siemens” Veselības centram 4 piegādās mobilo mammogrāfijas kabinetu, kā arī veiks personāla apmācību.  

Minēto līgumu īstenošana notiek saskaņā ar individuālā projekta Nr.LV0029 „Diagnostiskās radioloģijas digitālā attēla pārraides sistēmas pilnveidošana un pieejamības paaugstināšana vēža kontroles programmas ietvaros Latvijā”. Digitālās radioloģijas sistēmas ieviešana ir viens no nozīmīgākajiem Rīgas Austrumu slimnīcas un projekta partneru – Vidzemes slimnīcas un Veselības centra 4 - šogad realizējamajiem projektiem, kura kopējās investīcijas ir vairāk nekā 1 miljons eiro, no kuriem 69,58% veido Norvēģijas Valdības divpusējā finanšu instrumenta līdzfinansējums. 

„Pie pašreizējā valsts finansējuma samazinājuma veselības aprūpei, ārvalstu līdzekļu piesaistīšana ir viens no veidiem, kā slimnīca var turpināt attīstību un diagnostikas modernizēšanu. Lielākie ieguvēji no šī projekta ieviešanas būs pacienti, kuriem varēsim nodrošināt augsti kvalitatīvu un ātrāku diagnostiku, lai iespējami agrīnā stadijā atklātu onkoloģiskās un citas saslimšanas,” uzsver Rīgas Austrumu slimnīcas valdes priekšsēdētājs Viesturs Boka. 

Jau septembra beigās noslēgsies projekta darbi Vidzemes slimnīcā, kur digitālās radioloģijas sistēma jau darbojas un vienotā tīklā ir saslēgti Valmierā, Rūjienā un Valkā esošie kabineti. Pēc šīs sistēmas paplašināšanas un uzlabošanas nozīmīgākie ieguvumi būs sistēmas ātrdarbība un iespēja plašākam ārstu lokam piekļūt attēlu arhīvam. Tiklīdz digitālās radioloģijas sistēma būs ieviesta Austrumu slimnīcas klīnikās, Vidzemes slimnīca attēlus varēs nosūtīt centra speciālistiem padziļinātai izvērtēšanai un konsultācijai. Pacientiem vairs nebūs jārūpējas par to, kā viņu attēli nonāks konkrētā speciālista kabinetā.

Saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem Rīgas Austrumu slimnīcas klīnikās digitālā radioloģijas sistēma sāks darboties 2010.gada janvāra otrajā pusē. Pašlaik norisinās darbs pie attēlu aprites sistēmas plānošanas starp Rīgas Austrumu slimnīcas klīnikām, ievērojot pacientu datu aizsardzības un lietotāju pieejas tiesības. Šajā darbā ir iesaistīti eksperti no Latvijas un Norvēģijas.

Nozīmīgs šī projekta ieguvums vēža kontroles programmā būs mobilais mammogrāfijas kabinets, kas darbosies Veselības centra 4 paspārnē un nodrošinās šī izmeklējuma veikšanu reģionos. Īpaši pielāgotā automašīnā atradīsies mammogrāfs - iekārta, ar kuru veic krūts dziedzera izmeklējumus sievietēm, lai atklātu iespējamās izmaiņas. Mammogrāfa pieejamība dzīvesvietas tuvumā potenciāli varētu palielināt sieviešu atsaucību veikt šo izmeklējumu valsts vēža skrīninga programmas ietvaros. 

Digitālās radioloģijas sistēmas projekts tika sagatavots jau 2007.gadā un pagājušajā gadā tika uzsākta tā ieviešana.

 

Rīgas Austrumu slimnīcas klīnikās veiksmīgi norit digitālās radioloģijas projekta ieviešana


Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas klīnikās "Gaiļezers", "Biķernieki", "Linezers" un ”Latvijas Onkoloģijas centrs” tiek ieviesta digitālā attēla pārraides sistēma. Pašlaik ir pabeigts darbs pie attēlu aprites sistēmas izveides starp slimnīcas klīnikām, ievērojot pacientu datu aizsardzības un lietotāju pieejas tiesības. Šajā darbā ir iesaistīti eksperti no Latvijas un Norvēģijas.

Lai nodrošinātu veiksmīgu Norvēģijas Valdības divpusējā finanšu instrumenta līdzfinansētā projekta „Diagnostiskās radioloģijas digitālā attēla pārraides sistēmas pilnveidošana un pieejamības paaugstināšana vēža kontroles programmas ietvaros Latvijā” ieviešanu, februāra beigās notika pieredzes apmaiņas brauciens uz Norvēģijas Integrētās aprūpes un telemedicīnas centru Tromso, Norvēģijā. Latvijas speciālistu komanda piecu cilvēki sastāvā no Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas, Vidzemes slimnīcas un Veselības centra 4 apguva nepieciešamās iemaņas sistēmas veiksmīgas darbības ieviešanai un nodrošināšanai Latvijā.

„Esam ļoti iedvesmojušies no Norvēģijas kolēģu pieredzes un ar lielu entuziasmu vērojām viņu speciālistu darbu un tās iespējas, kuras dod digitālās radioloģijas sistēma. Salīdzinot ar Norvēģu kolēģu pieredzi un iespējām, esam vēl tikai „bērnu autiņos”, taču, ieviešot šo sistēmu, esam spēruši pirmos soļus, lai ievērojami paaugstinātu pacientu aprūpes kvalitāti un efektivitāti. Jau šobrīd radiologiem un citiem ārstiem-speciālistiem ir pieejams digitāls attēls, kuru viņi var aplūkot datorā savā kabinetā vai arī operāciju zālē. Sistēmas ieviešana ļauj ātri un efektīvi veikt konsultācijas, pieņemt lēmumus un sniegt neatliekamo palīdzību. Arī pacientam nav pašam šie attēli jānogādā no viena speciālista pie otra, ” skaidro dr. Māra Epermane, Rīgas Austrumu slimnīcas Diagnostiskās radioloģijas centra vadītāja.

Pagājušā gada nogalē arī Vidzemes slimnīcas ārsti uzsāka izmantot digitālās radioloģijas sistēmas, kas saslēgtas vienotā sistēmā ar Valmierā, Rūjienā un Valkā esošajiem kabinetiem. Gan pacienti, gan ārsti augsti vērtē šīs sistēmas nozīmīgākos ieguvumus un iespēju plašam ārstu lokam ātri piekļūt attēlu arhīvam. Projekta nākamajā posmā digitālās radioloģijas sistēma Vidzemes slimnīca tiks savienota ar Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas klīnikām un ārsti viens otram attēlus varēs nosūtīt padziļinātai izvērtēšanai un konsultācijai. Pacientiem vairs nebūs jāpatērē laiks un jārūpējas par to, lai viņu attēli nonāktu konkrētā speciālista kabinetā.

Līgums par diagnostiskās radioloģijas digitālā attēla pārraides sistēmas izveidi un iekārtu piegādi Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcā un personāla apmācību tika noslēgts ar SIA "Tradintek". Vidzemes slimnīcas digitālās radioloģijas sistēmas paplašināšanu saskaņā ar līgumu veic SIA "Arbor Medical Korporācija", savukārt SIA "Siemens" Veselības centram 4 piegādā un personālu apmāca darbam ar mobilo mammogrāfijas kabinetu, ar kura palīdzību tuvākajā laikā sievietes Latvijas reģionos varēs ātri un efektīvi diagnosticēt ar krūts veselību saistītās problēmas jau agrīnā stadijā.

Digitālās radioloģijas sistēmas ieviešana ir viens no nozīmīgākajiem Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas un projekta partneru – Vidzemes slimnīcas un Veselības centra 4 - šogad realizējamiem projektiem. Tā kopējās investīcijas ir vairāk nekā 1 miljons eiro, no kuriem 69,58% veido Norvēģijas Valdības divpusējā finanšu instrumenta līdzfinansējums.

 

2010.gada 26.oktobrī notiek projekta noslēguma konference


2010.gada 26.oktobrī viesnīcā „Albert Hotel” notika individuālā projekta Nr.LV0029 „Diagnostiskās radioloģijas digitālā attēla pārraides sistēmas pilnveidošana un pieejamības paaugstināšana vēža kontroles programmas ietvaros Latvijā” noslēguma konference. 

Projekts tika uzsākts, lai uzlabotu diagnostiskās radioloģijas attēla pieejamību radiologiem un paātrinātu diagnozes noteikšanu, it sevišķi krūts vēža diagnostikā. Projekta ietvaros izstrādātā datu pārraides un arhivācijas sistēma ļauj veikt attēlu pārraidi starp attālinātām struktūrvienībām un speciālistiem, lai nodrošinātu kvalitatīvu lēmumu pieņemšanu par turpmāku pacientu ārstēšanas procesu. Ir iespēja attēlus konsultēt attālināti, speciālistiem neaizbraucot uz izmeklējuma vietu un pacientam no attālinātā reģiona vairs nav nepieciešamības braukt pēc izmeklējuma rezultāta, lai nogādātu to pie konsultanta. Sistēmas ietvaros uzņemto attēlu vienlaicīgi var apskatīt vairāki speciālisti dažādās ārstniecības iestādēs.

Projekta ietvaros tika iegādāts Latvijā pirmais mobilais digitālās mammogrāfijas kabinets, kas šobrīd darbojas SIA "Veselības centrs 4" paspārnē un nodrošina vēža izmeklējumus reģionos. 

Projekts tika īstenots laika periodā no 2008.gada 2.oktobra līdz 2010.gada 31.oktobrim.

Informācija atjaunota: 2013.07.01 - 10:00