Jūs atrodaties šeit

Nedzīvojamo telpu nomas tiesību izsole

Izsoles rezultāti

Saskaņā ar Nedzīvojamo telpu nomas tiesību izsoles, id. Nr. TNI-2013/01, nolikuma 9.6.punktu, par Nedzīvojamo telpu nomas tiesību izsoles, id. Nr. TNI-2013/01, uzvarētāju pasludināta SIA „Sadzīves Pakalpojumi”, piešķirot SIA „Sadzīves Pakalpojumi” tiesības noslēgt Nedzīvojamo telpu nomas līgumu par SIA „Sadzīves Pakalpojumi” piedāvāto nomas maksu LVL 1281.84 (viens tūkstotis divi simti astoņdesmit viens lats 84 santīmi) mēnesī par visu nomas objektu – telpu grupu 130,8 kvadrātmetru platībā un tajās uzstādītajām iekārtām stacionāra Latvijas Infektoloģijas centrs 1.stāvā, Linezera ielā 3, Rīgā, LV-1006, Kadastra numurs: 0100 092 0336 014 un kadastra numurs: 0100 092 0336 021, bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN).”

 


Izsludināta Nedzīvojamo telpu nomas tiesību - izsole id. Nr. TNI-2013/01

Tiek izsolītas Nedzīvojamo telpu nomas tiesības ar mērķi infekciozas veļas mazgāšanas vajadzībām. Ar izsoles nolikumu un Nedzīvojamo telpu nomas līguma projektu var iepazīties SIA Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas mājas lapā www.aslimnica.lv/informatīvie paziņojumi/izsoles, vai personīgi, iepriekš piesakoties pa zemāk norādīto tālruni, darba dienās no plkst. 10:00 līdz plkst 16:00 stacionārā “Gaiļezers” Hipokrāta ielā 2, Rīgā, 5.stāvā, Iepirkumu un līgumu daļā, 550.kabinetā.

Izsole notiks 2013.gada 27.februārī plkst.10:30 SIA „Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīca” Iepirkumu un līgumu daļā Hipokrāta ielā 2, Rīgā, 5.stāvā, sēžu zālē.

Uzziņas pa tālruni 67042407

Nolikums

Telpu_nomas_liguma_projekts

Pielikums_Nr.1_Telpu_plani

Pielikums_Nr.2_Iznom.invent.saraksts

Pielikums_Nr.2_Iznom.invent.saraksts2

Informācija atjaunota: 2013.05.30 - 12:30