Jūs atrodaties šeit

Nedzīvojamo telpu nomas tiesību izsole

Izsoles rezultāti

Saskaņā ar Nedzīvojamo telpu nomas tiesību izsoles, id. Nr. TNI-2013/01, nolikuma 9.6.punktu, par Nedzīvojamo telpu nomas tiesību izsoles, id. Nr. TNI-2013/02, uzvarētāju pasludināta SIA „Inovatīvo biomedicīnas tehnoloģiju institūts”, piešķirot SIA „Inovatīvo biomedicīnas tehnoloģiju institūts” tiesības noslēgt Nedzīvojamo telpu nomas līgumu par SIA „Inovatīvo biomedicīnas tehnoloģiju institūts” piedāvāto nomas maksu LVL 28.35 (divdesmit astoņi lati 35 santīmi) mēnesī par visu nomas objektu – nedzīvojamo telpu Nr.21 ēkas 3.stāvā Hipokrāta ielā 2, 17.korpusā, Rīgā, LV-1038, kadastra numurs: 0100 122 2078 017, bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN).


Izsludināta Nedzīvojamo telpu nomas tiesību - izsole id. Nr. TNI-2013/02

Tiek izsolītas Nedzīvojamo telpu nomas tiesības ar mērķi Eksperimentālā darba veikšanai biomedicīnā vajadzībām. Ar izsoles nolikumu un Nedzīvojamo telpu nomas līguma projektu var iepazīties SIA Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas mājas lapā https://www.aslimnica.lv  vai personīgi, iepriekš piesakoties pa zemāk norādīto tālruni, darba dienās no plkst. 10:00 līdz plkst. 16:00 stacionārā “Gaiļezers” Hipokrāta ielā 2, Rīgā, 5.stāvā, Iepirkumu un līgumu daļā, 550.kabinetā.

Izsole notiks 2013.gada 9.maijā plkst.12:30 SIA „Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīca” Iepirkumu un līgumu daļā Hipokrāta ielā 2, Rīgā, 5.stāvā, sēžu zālē.

Uzziņas pa tālruni 67042407

TELPU HIPOKRĀTA 2, RĪGĀ NOMAS TIESĪBU RAKSTISKAS IZSOLES NOLIKUMS Id.Nr.TNI-2013/02

PIELIKUMS Nr.1 Nedzīvojamo telpu nomas tiesību izsoles i.Nr. TNI-2013/02 Nolikumam Līguma projekts

TELPU PLĀNS

IESNIEGUMS

APLIECINĀJUMS

Informācija atjaunota: 2013.05.30 - 12:30