Jūs atrodaties šeit

Nedzīvojamo telpu nomas tiesības

Nedzīvojamo telpu nomas tiesību izsoles, id. Nr. TNI-2013/03, rezultātu paziņojums


Saskaņā ar Nedzīvojamo telpu nomas tiesību izsoles, id. Nr. TNI-2013/03, nolikuma 9.6.punktu, par Nedzīvojamo telpu nomas tiesību izsoles, id. Nr. TNI-2013/03, uzvarētāju pasludināta SIA „Lauku Aptieka”, piešķirot SIA „Lauku Aptieka” tiesības noslēgt Nedzīvojamo telpu nomas līgumu par SIA „Lauku Aptieka” piedāvāto nomas maksu LVL 69.60 (sešdesmit deviņi lati 60 santīmi) mēnesī par visu nomas objektu – nedzīvojamām telpām Nr. Nr.52; 53; 54 ēkas 1.stāvā Upeslejās, Stopiņu novadā, LV-1038, kadastra numurs: 8096 005 0095 001, bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN).


Pielikums Nr.1

Nedzīvojamo telpu Upeslejās, Stopiņu novadā nomas tiesību izsoles id .Nr. TNI-2013/03 komisijas sēdes
Protokolam Nr.2

 

Izsludināta Nedzīvojamo telpu nomas tiesību - izsole id. Nr. TNI-2013/03


Tiek izsolītas Nedzīvojamo telpu nomas tiesības ar mērķi izmantot tās medicīnas preču tirdzniecības (aptiekas) vajadzībām stacionārā ,,Tuberkolozes un plaušu slimību centrs’’, Upeslejās, Stopiņu novadā, kadastra apzīmējums 80960050095001, 34,8 m2 kopplatībā. Ar izsoles nolikumu un Nedzīvojamo telpu nomas līguma projektu var iepazīties SIA Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas mājas lapā, vai personīgi, iepriekš piesakoties pa zemāk norādīto tālruni, darba dienās no plkst. 10:00 līdz plkst 16:00 stacionārā “Gaiļezers” Hipokrāta ielā 2, Rīgā, 5.stāvā, Iepirkumu un līgumu daļā, 550.kabinetā.

Izsole notiks 2013.gada 31.majā plkst.12:30 SIA „Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīca” Iepirkumu un līgumu daļas konferenču zālē, Hipokrāta ielā 2, Rīgā, 2.stāvā 539.telpā.
Uzziņas pa tālruni 67042407

1. Izsoles nolikumu ar tā pielikumiem - Iesnieguma paraugs Pielik.Nr.3 un Apliecinājuma paraugs Pielik.Nr.4

2. Nomas līguma projektu Pielik.Nr.1;

3. Telpu plāns.


Informācija atjaunota: 2013.06.06 - 14:13