Jūs atrodaties šeit

Maksa par ārstēšanos stacionārā un dienas stacionārā

Par ārstniecības iestādē saņemtajiem medicīniskajiem pakalpojumiem maksājumi veicami ārstniecības iestādes kasē, saņemot pretī norēķinu dokumentu (čeku),  vai veicot pārskaitījumu uz slimnīcas bankas kontu, kas ir norādīts Ārstniecības līgumā ar pacientu.*

* Krimināllikuma 326.3 pants nosaka atbildību par šo nosacījumu neievērošanu.

Pakalpojumu cenrādim ir informatīvs raksturs un tas var mainīties bez iepriekšēja brīdinājuma!

Par ārstnieciskajām manipulācijām, kuras nav iekļautas „Maksas pakalpojumu cenrādī” cena tiek aprēķināta saskaņā ar Valsts apmaksājamo manipulāciju un to apmaksas nosacījumu saraksts (apstiprināts LR Nacionālajā Veselības dienestā)  noteiktajiem tarifiem, piemērojot koeficientu 1.2.

Kods

Pakalpojuma nosaukums / Gultas dienas cena1

Cena, EUR

911001

Ārstēšanās stacionāra nodaļās par vienu diennakti – gultas dienas cena1

103,00

911002

Ārstēšanās Intensīvās terapijas klīnikā, Toksikoloģijas un sepses klīnikas intensīvās terapijas palātās un “Insulta vienībā” par vienu diennakti – gultas dienas cena

401,00

911014

Ārstēšanās Paliatīvās aprūpes nodaļā un „pēc insulta pacienta”  rehabilitācija  par vienu diennakti – gultas dienas cena1

62,00

911015 Ārstēšanās intensīvajā terapijā specializētajā stacionāra struktūrvienībā pēc operācijas periodā par vienu diennakti – gultas dienas cena  226,00

911003

Ārstēšanās dienas stacionāros par 1 dienu – gultas dienas cena1

34,00

 

Maksa par ārstnieciskajām manipulācijām virs 5.70 EUR stacionārā

 

 

Maksa par visām ārstnieciskajām manipulācijām dienas stacionāros

 

911006

Augstas tehnoloģijas instrumentārija pielietošana stacionāri (iepriekš saskaņojot ar pacientu), operācijās izmantojamie materiāli (implanti, lēcas, šuvēji, tīkliņi u.c. materiāli)

 

911008

Medikamentu un medicīnas preču kompensācija, kas nav iekļauta gultas dienas cenā (PVN 12%)

 

911009

Medikamentu un medicīnas preču kompensācija, kas nav iekļauta gultas dienas cenā (PVN 21%)

 

911010

Stacionārie un dienas stacionāru  maksas pakalpojumi ar koeficientu 1.22

 

 

1. Gultas dienas cenā iekļauts nepieciešamo medikamentu minimums, atbilstoši MK 2007.gada 27.marta noteikumiem Nr.220 „Zāļu iegādes, uzglabāšanas, izlietošanas, uzskaites un iznīcināšanas kārtība ārstniecības iestādēs un sociālās aprūpes institūcijās”. Gultas dienas cenā nav iekļauta specifisko, kā arī ķīmijterapijas medikamentu cena. 
2. Par ārstnieciskajām manipulācijām, kuras nav iekļautas „ Maksas pakalpojumu cenrādī” cena tiek aprēķināta saskaņā ar 2013.gada 17.decembra MK noteikumiem Nr.1529 „Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība” 16.pielikumu „Veselības aprūpes pakalpojumu tarifi par profilakses, diagnostikas, ārstēšanas un rehabilitācijas pakalpojumiem” noteiktajiem tarifiem, piemērojot koeficientu 1.2.

Informācija atjaunota: 2019.03.08 - 11:13