Jūs atrodaties šeit

Līgumi/veidlapas

Ārstniecības līgums ar pacientu par maksas pakalpojumiem stacionārā / dienas stacionārā

Informācija pacientam par ārstēšanos par pilnu samaksu dienas stacionārā

Piekrišana valsts neapmaksātam pakalpojumam

SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca" ārstniecības līgums ar pacientu par plānveida ārstniecības pakalpojumu sniegšanu Ķīmijterapijas dienas stacionārā


VIENOŠANĀS PAR ATLIKTO MAKSĀJUMU


PIEKRIŠANA informācijas saņemšanai un izsniegšanai


Apdrošināšana

Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca sadarbojas ar šādām apdrošināšanas sabiedrībām:

Balta AAS

Baltijas Apdrošināšanas Nams AAS

BTA Baltic Insurance Company AAS

Compensa Life Vienna Insurance Group SE Latvijas filiāle

ERGO Life Insurance SE Latvijas filiāle

ADB Gjensidige Latvijas filiāle

IF P&C Insurance AS Latvijas filiāle

Seesam Insurance AS Latvijas filiāle

Pacientu iemaksu saskaņā ar 2013. gada 17. decembra LR MK noteikumiem Nr.1529 „Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība” apmaksā visas iepriekš minētās apdrošināšanas sabiedrības. Ambulatoros maksas pakalpojumus apdrošināšanas sabiedrības apmaksā pamatojoties uz Maksas pakalpojumu cenrādi un savstarpēji noslēgto līgumu nosacījumiem. Stacionārie maksas pakalpojumi tiek sniegti tikai pamatojoties uz apdrošināšanas sabiedrības izsniegtu garantijas vēstuli.

Papildus informācija par apdrošināšanas pakalpojumu pieejamību un apmaksu var saņemt pa tālr. 67303144.


Uzmanību!

Rūpēs pa jūsu veselību Covid-19 epidēmijas laikā lūdzam izmantot attālinātu pakalpojumu apmaksas veidu!


 

Norēķināties par saņemtiem pakalpojumiem un apmaksāt rēķinus iespējams:

  • jebkurā slimnīcas kasē;
  • bankā;
  • internetbankā.

Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas rekvizīti:

SIA” Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”

Hipokrāta ielā 2, Rīga, LV-1038

Vienotais reģ. Nr. 40003951628

Swedbank, kods HABALV22

IBAN konta Nr. LV24HABA0001407045805

Informācija atjaunota: 2020.10.27 - 8:26