Jūs atrodaties šeit

Latviešu valodas runas atpazīšana un sintēze medicīnas lietojumiem (1.1.1.1/18/A/153)

Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūts sadarbībā ar Rīgas Austrumu klīnisko universitātes slimnīcu ir uzsācis ERAF finansēta pētniecības projekta “Latviešu valodas runas atpazīšana un sintēze medicīnas lietojumiem” (1.1.1.1/18/A/153) īstenošanu.

Projekta mērķis:

  1. Sagatavot latviešu valodas resursus, kas nepieciešami runas atpazīšanas un sintēzes tehnoloģiju pielāgošanai radioloģijā un citās medicīnas jomās.
  2. Izstrādāt nepieciešamās programmatūras komponentes, novērtēt tās radioloģijas un citu medicīnas lietojumu vajadzībām.
  3. Nodemonstrēt jaunās tehnoloģijas potenciālu, izstrādājot un aprobējot inovatīvas, automatizētas medicīnisko aprakstu diktēšanas platformas prototipus.

Projektā plānotas trīs galvenās darbības. Pirmā saistīta ar nepieciešamo pamatresursu – tekstu korpusa, izrunas vārdnīcas un runas korpusa – izveidi. Otrajā darbībā tiks izstrādāti valodas un akustiskie modeļi, kā arī programmatūras komponentes automātiskai runas atpazīšanai un sintēzei latviešu valodā. Trešajā darbībā, izmantojot iepriekšējo darbību rezultātus, tiks izstrādāti diktēšanas platformas laboratoriski prototipi.

Projekta īstenošanas laiks: 01.04.2019. – 31.03.2022.

Projekta kopējās izmaksas: 654 878.70 EUR, t.sk. ERAF finansējums 374 855.36 EUR.

Projekts tiek īstenots darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā” 1.1.1.1. pasākuma “Praktiskas ievirzes pētījumi” 2. kārtas ietvaros.

Informācija ievietota 28.06.2019.

Informācija atjaunota: 2019.07.19 - 15:05