Jūs atrodaties šeit

Kvalitātes vadība

Rīgas Austrumu klīniskajā universitātes slimnīcā, lai nodrošinātu pacientu drošību visaugstākajā līmenī ir izveidota Kvalitātes vadības daļa, kuras uzdevums ir veicināt pacientu drošības un veselības aprūpes kvalitātes vadības uzturēšanu un pilnveidošanu. Veikt slimnīcas struktūrvienību un to darba rezultātu novērtēšanu, Latvijas Republikas un starptautiski atzītu atbilstības apliecinājumu iegūšanu, kā arī palielinātu pārvaldes procesu caurspīdīgumu. Pacientu drošība mūsu slimnīcā ir prioritāte, kas ir kvalitatīvas aprūpes kritērijs.

Mēs dzīvojām tehnoloģiju laikmetā un medicīna nav izņēmums, kad ļoti plaši tiek izmantotas un pielietotas modernās tehnoloģijas gan diagnostikā, gan pacientu ārstēšanā un aprūpē. Tas ko pacients sagaida ārstniecības iestādē ir, ka ārstēšana būs efektīva, precīza un ātra. Savukārt mediķiem kā viens no vērtējumiem kvalitatīvai ārstniecībai un aprūpei ir pacienta drošība. Pacientu drošība ik vienai ārstniecības iestādei ir svarīgs nosacījums un reizē arī liels izaicinājums. Tas nozīmē, pirmkārt analizēt veiktās darbības un atzīt kļūdas un iespējamos riskus, izdarīt visu iespējamo, lai kļūdas un riski neatkārtotos vai tiktu mazināti līdz minimumam. 

Rīgas Austrumu klīniskajā universitātes slimnīcā no visiem ārstētajiem un aprūpētajiem pacientiem, procentuāli lielu daļu sastāda gados vecāki pacienti ar izteiktu pašaprūpes deficītu, kas slimības ietekmē ir apjukuši un bieži vien kļūdaini atbild uz jautājumiem pat gadījumos, kad tiek noskaidrota viņu identitāte. Tādēļ pacienta identificēšana ir sevišķi nozīmīga. Mūsu slimnīcā ir ieviestas pacienta identifikācijas aproces, kas ir nozīmīgs solis ceļā uz pacienta drošību.

Atzīstot pacientu drošību, kā galveno prioritāti veselības aprūpē, 72. Pasaules Veselības Asamblejā tika nolemts pasludināt 17. septembri par Pacientu drošības dienu. Pasaules Veselības organizācija katru gadu šajā dienā velta īpašu uzmanību pacientu drošībai. Galvenais mērķis ir iedrošināt pacientus, medicīnas speciālistus, veselības politikas veidotājus, studentus un mācībspēkus, pētniekus, profesionālās apvienības un veselības aprūpes sniedzējus, veidot dialogu un kopīgi strādāt pie pacientu drošības uzlabošanas.


Par drošām medicīnas ierīcēm

Rīgas Austrumu klīniskajā universitātes slimnīcā pacienu drošībai, kā arī drošai medicīnas ierīču pielietošanai ārstniecības procesā, vienmēr tiek pievērsta sevišķa uzmanība. Par medicīnas iekārtu drošību mūsu slimnīcā rūpējas metrologi, medicīnas ierīču uzraudzības speciālisti un medicīnas fiziķi, kuru aprūpē ir visas attēlu diagnostikas iekārtas. Dažos vārdos raksturosim ko katrs no speciālistiem veic. 

Metrologs ir speciālists, kura pārziņā atrodas visu veidu mērīšanas ierīču atbilstības uzraudzības organizēšana. Tie ir svari, auguma mērītāji, termometri, logeri, manometri, sfigmomanometri, alkometri, pipetes un citi mērīšanas un dozēšanas ŗīki. Šo medicīnas ierīču pārbaužu biežumu un saturu nosaka gan dažādi normatīvie akti, gan slimnīcas iekšējie normatīvie dokumenti.

Medicīnas uzraudzības daļas medicīnas fiziķis ir speciālists, kura uzraudzībā ir visas attēlu diagnostikas iekārtas. Datortomogrāfi, magnētiskās rezonanses iekārtas, mammogrāfi, rentgeni, ultrasonogrāfi un daudz citu iekārtu. Medicīnas fiziķa darba pienākumos ietilpst arī rūpes par medicīnas darbinieku drošību, kuri ar šīm iekārtām strādā.

Medicīnas ierīču uzraudzības speciālists  veic ar medicīnas ierīču tehnisko uzraudzību saistītos pasākumus visos Rīgas Austrumu klīniskajā universitātes slimnīcas stacionāros, gan organizējot plānveida pārbaudes, gan reaģējot uz ārkārtas gadījumiem. Medicīnas ierīču uzraudzības speciālista pārziņā ir arī medicīnas ierīču vigilances jeb darbības nepārtrauktas uzraudzības sistēma, kuras ietvaros tiek izvērtēti un preventīvi novērsti negadījumi, kuri ir saistīti ar medicīnas ierīču lietošanu.

Visi šie darbinieki rūpējas, lai mūsu pacientu slimnīcā pavadītais laiks un ārstēšanās process būtu drošs. Minēto speciālistu darbs ir vitāli svarīgs slimnīcas drošai un kvalitatīvai darbībai.

 

Informācija atjaunota: 2019.09.17 - 13:58