Jūs atrodaties šeit

Kursi ārstiem, māsām, ārsta palīgiem, vecmātēm

Uzmanību!

Pašlaik visi kursi uz nenoteiktu laiku atcelti!



Kursi ārstiem

Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.9.2.6.0/17/1/001 “Ārstniecības un ārstniecības atbalsta personāla kvalifikācijas uzlabošana”

KAS

VSIA”Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”

Mācību vadītājs: Prof. Uga Dumpis - aicina

KO

ĀRSTUS

KO DARĪT

apmeklēt neformālās tālākizglītības kursus

“ Atbildīga un racionāla antibiotiku lietošana ārstniecībā”

16 akadēmiskās stundas: ( 16 TIP)

KAD un KUR

SIA “Rīgas austrumu klīniskā universitātes slimnīca”

Laiks – no 10.00 – 17.00

 

5.grupa - 11.02.2020. un 12.02.2020.

Stacionārs “Gaiļezers” Mazā konferenču zāle

 

6.grupa  - 27.02.2020.- 28.02.2020.

Stacionārs Biķernieki Konferenču zāle

 

4.grupa  - 05.03.2020.-06.03.2020.

Stacionārs “Gaiļezers” Mazā konferenču zāle

KĀ PIETEIKTIES

Tālr. 67095358, e-pasts inara.gine@stradini.lv; vai

67095321, e-pasts inta.ignatjeva@stradini.lv,

PROGRAMMA

 1. Par antimikrobiālās rezistences situāciju Latvijā, Eiropā un pasaulē, iespējamiem attīstības scenārijiem antibakteriālo līdzekļu patēriņa tendences Latvijā; Par atbildīgas antibakteriālo līdzekļu lietošanas principiem un mērķiem;
 2. Uz pierādījumiem balstīti ieteikumi biežāko sadzīvē un slimnīcā iegūtu infekciju diagnostikai un ārstēšanai
 3. Antimikrobiālo līdzekļu lietošanas īpatnības imūnsupresētam pacientam
 4. Pasākumu kopums, kurus īstenojot iespējams ierobežot antimikrobiālo rezistenci un tās izplatību (t.sk. antibakteriālo līdzekļu racionālas lietošanas un infekciju kontroles nozīme);
 5. Par empīrisko terapijas vadlīniju izveides pamatprincipiem ārstniecības iestādēs un to ieviešanu klīniskajā praksē
 6. Antimikrobiālo līdzekļu pārraudzība (antimicrobial stewardship)
 7. Par antibakteriālo līdzekļu lietošanas audita un  patēriņa analīzes iespējām ambulatorajā un stacionārajā sektorā un atgriezeniskās saites nozīmi racionālas terapijas veicināšanā;

Antibakteriālie līdzekļi un to farmakokinētisko un farmakodinamisko īpašību pielietošana racionālas antibiotiku terapijas nozīmēšanā. Antimikrobiālo līdzekļu saderība, ievades veidi, būtiskākās mijiedarbības u.c. ar šo zāļu lietošanu saistīti praktiskie aspekti


Kursi ārstiem, māsām, ārsta palīgiem, vecmātēm

Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.9.2.6.0/17/1/001 “Ārstniecības un ārstniecības atbalsta personāla kvalifikācijas uzlabošana”

KAS

VSIA”Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”

Mācību vadītājas: Undīne Bušmeistere, Ilze Āboliņa, Ieva Vaine - aicina

KO

Ārstus, māsas, ārsta palīgus, vecmātes

 

 

KO DARĪT

apmeklēt neformālās tālākizglītības kursus

“Dažāda līmeņa vadītāju vadības kompetence ārstniecības iestādes darbības nodrošināšana”

32 akadēmiskās stundas: (32 TIP)

KAD

20.02., 21.02., 26.02., 28.02.

No plkst. 10.00 – 17.00

KUR

SIA “Rīgas austrumu klīniskā universitātes slimnīca”,

Stacionārs “Gaiļezers”

Mazā konferenču zāle

KĀ PIETEIKTIES

Tālr. 67095358, e-pasts inara.gine@stradini.lv; vai

67095321, e-pasts inta.ignatjeva@stradini.lv,

PROGRAMMA

 1. Mērķu nospraušanas nozīme
 2. Savas darbības prioritāšu izvirzīšana
 3. Kā sasniegt rezultātus darbojoties visās jomās vienlīdz sekmīgi
 4. Taktika un stratēģija laika plānošanā
 5. Uzdevumu deleģēšanas loma un spējas
 6. Padoto darbu kontrole un atgriezeniskās saites veidošana.
Informācija atjaunota: 2020.03.17 - 10:56