Jūs atrodaties šeit

Joint Action for Cancer Control (CanCon) – Vienotās rīcības projekts vēža kontrolei

Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca iesaistījās Eiropas Komisijas īstenotajā „Joint Action on the Development of the European Guide on Quality Improvement in Comprehensive Cancer Control” (CanCon) projekta realizācijā. Projekts darbības laiks bija no 2014.gada februāra līdz tā noslēgumam 2017.gada februārī.

Projekta mērķis identificēt veidus, kā samazināt vēža saslimstības rādītājus Eiropas Savienībā. Projekta pamatvirzieni ietvēra vēža aprūpes kvalitātes uzlabošanu dalībvalstīs, esošo un bijušo vēža slimnieku dzīves kvalitātes uzlabošanu, kā arī reintegrāciju un nevienlīdzības mazināšanu dažādos vēža kontroles līmeņos.

Projekts kopumā ietvēra deviņas darba pakotnes, kas pievēršas dažādiem problēmas aspektiem. Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca aktīvi iesaistās trijās no tām.

1. darba pakotne - koordinācijas pakotne, kas ietver ar projekta organizāciju saistītos jautājumus.

5. darba pakotne - dalībvalstu platforma, kuras mērķis ir radīt platformu diskusijai un informācijas apmaiņai starp dalībvalstu pārstāvjiem par izaicinājumiem un pieredzi cīņā ar vēža izplatību.

9. darba pakotne - skrīnings, kuras mērķis ir rekomendāciju izveide, lai uzlabotu vēža skrīninga organizāciju, pārvaldību un rezultātu izvērtēšanu.  

Projekta ilgums 36 mēneši, tā darbības rezultātā Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīca nostiprināja vadošo lomu valstī medicīnisko pakalpojumu sniegšanā onkoloģijas nozarē, tostarp vēža skrīningā, kā arī attīstīja starptautisko sadarbību. Projekts veicināja speciālistu kompetenču un zināšanu attīstību kolorektālā vēža, dzemdes kakla vēža un krūts vēža skrīninga jomā un onkoloģisko saslimšanu kontrolē.

Projekta rezultātā izstrādāti divi informatīvi dokumenti: CanCon Vadlīnijas (European Guide on Quality Improvement in Comprehensive Cancer Control) un CanCon Rīcībpolitikas dokuments (Cancer Control Joint Action Policy Paper). CanCon N Vadlīniju izstrādes mērķis ir samazināt vēža slimību radīto slogu, kā arī mazināt nevienlīdzību starp Eiropas Savienības dalībvalstīm vēža slimību kontrolēšanā un slimnieku aprūpē. Latvijas projekta darba grupas pārstāvji piedalījās ceturtās vēža skrīninga nodaļas izstrādē (Cancer screening). Savukārt CanCon Rīcībpolitikas dokumentā tika apkopota Eiropas Savienības dalībvalstu pieredze vēža profilakses un kontroles jomā. Abi dokumenti ir mērķorientēti plašam lasītāju lokam: valstu valdības un parlamentu pārstāvjiem, rīcībpolitikas veidotājiem, veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējiem un vēža slimību profesionāļiem. Minētie dokumenti ir pieejami: 

CanCon Vadlīnijas

CanCon Rīcībpolitikas dokuments

CanCon projekta noslēguma kopsavilkums

Projekta mājas lapa: ŠEIT

 

Informācija atjaunota: 2017.04.21 - 15:10