Jūs atrodaties šeit

Izsole id.Nr. KMI-2014/01

Izsludināta kustamās mantas izsole id.Nr. KMI-2014/01

 

Izsolē pārdod SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” saimnieciskajā darbībā neizmantojamās virtuves tehnoloģiskās iekārtas, inventāru un transportlīdzekļus.
Lai iepazītos ar izsoles nolikumu un pārdodamo priekšmetu sarakstu, lūdzam sazināties telefoniski pa zemāk norādīto tālruni vai ierasties personīgi, darba dienās no plkst. 10:00 līdz plkst. 16:00 stacionāra “Gaiļezers” Hipokrāta ielā 2, Rīgā, 5.stāvā, Iepirkumu un līgumu daļā, 541.kabinetā, iepriekš piesakoties pa zemāk norādīto tālruni.
Izsoles pretendenti piedāvājumus var iesniegt personīgi SIA „Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīca” Iepirkumu un līgumu daļā Hipokrāta ielā 2, Rīgā, 5.stāvā, 541.kabinetā darba dienās no plkst. 9:30 līdz plkst. 16:30 vai nosūtot izsoles nolikuma nosacījumiem atbilstoši noformētu piedāvājumu pa pastu uz sekojošu adresi: Hipokrāta ielā 2, Rīga, LV-1038 ar norādi Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas „Virtuves tehnoloģisko iekārtu, inventāra un transportlīdzekļu izsoles id.Nr. KMI-2014/01 komisijai”.
Izsoles pretendentu piedāvājumu pieņemšana, tai skaitā pasta sūtījumu, tiek pārtraukta divas stundas pirms rakstiskās izsoles sākuma, tas ir, 2014.gada 8.jūlija plkst.10:30.
Izsole notiks 2014.gada 8.jūlijā plkst.11:30 SIA „Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīca” Iepirkumu un līgumu daļā Hipokrāta ielā 2, Rīgā, 5.stāvā, sēžu zālē.
Uzziņas pa tālruni 67042610

  1. Izsoles nolikums
  2. Apliecinājums
  3. Izsolāmo mantu saraksts
  4. Eksperta slēdziens par transporta līdzekļa tehnisko stāvokli
Informācija atjaunota: 2014.07.01 - 11:05