Jūs atrodaties šeit

Izsole id. Nr. TNI-2015/01A

Nedzīvojamo telpu nomas tiesību izsoles, id. Nr. TNI-2015/01A, rezultātu paziņojums

Saskaņā ar Nedzīvojamo telpu nomas tiesību izsoles, id.Nr. TNI-2015/01A nolikuma 9.6.punktu par Nolikuma 2.1.punktā norādītā Objekta – nedzīvojamās telpas Nr.85 stacionārā Tuberkulozes un plaušu slimības centrs, Upeslejās, Stopiņu novadā, LV -2118, kadastra numurs: 80960050095001, 38m2 platībā nomas tiesību uzvarētāju atzīt SIA „Ceptuve “IMANTA”” ar piedāvāto nomas maksu par nomas objekta vienu kvadrātmetru mēnesī – EUR 3.00 (trīs euro, 00 centi) bez PVN, piešķirot SIA „Ceptuve “IMANTA”” tiesības slēgt nedzīvojamo telpu nomas līgumu par SIA „Ceptuve “IMANTA”” piedāvāto nomas maksu EUR 114.00 (simtu četrpadsmit euro, 00 centi) bez PVN mēnesī par visu nomas objektu – telpu Nr.85 stacionārā Tuberkulozes un plaušu slimības centrs, Upeslejās, Stopiņu novadā, LV -2118, kadastra numurs: 80960050095001, 38m2 platībā.


ATKĀRTOTI izsludināta Nedzīvojamo telpu nomas tiesību - izsole id. Nr. TNI-2015/01A


Atkārtoti tiek izsolītas Nedzīvojamo telpu nomas tiesības telpām Upeslejās, Stopiņu novadā, LV – 2118 (mērķis: pārtikas preču tirdzniecības vajadzībām). Ar izsoles nolikumu un Nedzīvojamo telpu nomas līguma projektu var iepazīties SIA “Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīca” mājas lapā www.aslimnica.lv/informatīvie paziņojumi/izsoles, vai personīgi, iepriekš piesakoties pa zemāk norādīto tālruni, darba dienās no plkst. 10:00 līdz plkst. 16:00 stacionārā “Gaiļezers” Hipokrāta ielā 2, Rīgā, 1.stāvā, Iepirkumu un līgumu daļā, 101.kabinetā.

Izsole notiks 2016.gada 3.martā plkst.13:00 SIA „Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīca” Iepirkumu un līgumu daļā Hipokrāta ielā 2, Rīgā, 1.stāvā, sēžu zālē.

Uzziņas pa tālruni 67303105 

1. Izsoles nolikums
2. Nomas līguma projekts
3. Telpu plāns
4. Iesnieguma paraugs
5. Apliecinājuma paraugs

Informācija atjaunota: 2016.03.17 - 15:59