Jūs atrodaties šeit

Izsludināta Nedzīvojamo telpu nomas tiesību - izsole id. Nr. TNI-2016/01

Tiek izsolītas Nedzīvojamo telpu nomas tiesības telpām:

  1. Hipokrāta ielā 2, Rīgā, LV – 1038, Kadastra apzīmējuma numurs: 0100 122 2078 021. Platība 46.0 m2 (četrdesmit seši komats nulle kvadrātmetri), kur paredzētais Objekta izmantošanas mērķis ir SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” nekonkurējošu ar medicīnisku aprūpi saistītu pakalpojumu sniegšana un Kadastra apzīmējuma numurs: 0100 122 2078 004. Platība 257.0 m2 (divi simti piecdesmit septiņi komats nulle kvadrātmetri), kur paredzētais Objekta izmantošanas mērķis ir ēdināšanas pakalpojuma nodrošināšana stacionāra darbiniekiem un apmeklētājiem.
  2. Lielvārdes ielā 68, Rīgā, LV – 1006, Kadastra apzīmējuma numurs: 0100 092 0409 003, Platība 146.2 m2 (viens simts četrdesmit seši komats divi kvadrātmetri), kur paredzētais Objekta izmantošanas mērķis ir SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” nekonkurējošu ar medicīnisku aprūpi saistītu pakalpojumu sniegšana.

Ar izsoles nolikumu un Nedzīvojamo telpu nomas līguma projektu var iepazīties SIA “Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīca” mājas lapā www.aslimnica.lv/informatīvie paziņojumi/izsoles, vai personīgi, iepriekš piesakoties pa zemāk norādīto tālruni, darba dienās no plkst. 10:00 līdz plkst. 16:00 stacionārā “Gaiļezers” Hipokrāta ielā 2, Rīgā, 1.stāvā, Iepirkumu un līgumu daļā, 101.kabinetā.

Ar izsolāmo objektu pretendents var iepazīties darba dienās līdz 2016.gada 15.septembrim plkst.15:30 iepriekš piesakoties pa zemāk norādīto tālruni.

Izsole notiks 2016.gada 16.septembrī plkst.12:30 SIA „Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīca” Tehniskajā daļā Hipokrāta ielā 2, Rīgā, 1.stāvā 146. telpā.

Uzziņas pa tālruni 25425252 


Pielikumi:

Izsoles nolikums

Nedzīvojamo telpu nomas līguma projekts

Iesnieguma paraugs

Apliecinājuma paraugs

Telpu plāns:

4. korpuss (0 stāvs)

6. korpuss (2 stāvs)

21. korpuss

Informācija atjaunota: 2016.09.09 - 10:26