Jūs atrodaties šeit

Izsludināta nedzīvojamo telpu nomas tiesību izsole

Nedzīvojamo telpu nomas rakstiskas izsoles, id. Nr. RAKUS-2018/01tni, rezultātu paziņojums

Par telpu nomas tiesību izsoles Id.Nr. RAKUS-2018/01tni uzvarētāju uz izsolītajām telpām 1., 2., un 3., stāvā, Stopiņu novadā, Upeslejās, LV-2118. Kadastra apzīmējuma numurs: 80960050095007. Platība 1012,4 m2 (viens tūkstotis divpadsmit, komats, četri kvadrātmetri) tiek atzīta Inna Kolosovska par piedāvāto nomas maksu EUR 1,91 (viens euro un 91 cents) par kv.m. bez pievienotās vērtības nodokļa, kas atbilst izsoles Nolikumā norādītajam.


 

Tiek izsolītas nedzīvojamo telpu nomas tiesības telpām:

1. Hipokrāta ielā 2, Rīgā, LV - 1038. Kadastra apzīmējuma numurs: 0100122078004. Platība 64.0 m2 (sešdesmit četri, komats, nulle kvadrātmetri);

2. Stopiņu novadā, Upeslejās, LV-2118. Kadastra apzīmējuma numurs: 80960050095007. Platība 1012,4 m 2 (viens tūkstotis divpadsmit, komats, četri kvadrātmetri).

Ar izsoles nolikumu un Nedzīvojamo telpu nomas līguma projektu var iepazīties SIA “Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīca” mājaslapā aslimnica.lv sadaļā "Izsoles" (pielikumus skatīt zemāk), vai personīgi, iepriekš piesakoties pa zemāk norādīto tālruni, darba dienās no plkst. 10.00 līdz plkst. 16.00 stacionārā “Gaiļezers” Hipokrāta ielā 2, Rīgā, 1.stāvā, Iepirkumu un līgumu daļā, 101.kabinetā.

Ar izsolāmo objektu pretendents var iepazīties darba dienās līdz 2018.gada 14.septembrim plkst.15.30 iepriekš piesakoties pa zemāk norādīto tālruni.

Izsole notiks 2017. gada 17.septembrī plkst.12.00 SIA „Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīca” stacionārā “Gaiļezers” Hipokrāta ielā 2, Rīgā, 1.stāvā, Iepirkumu un līgumu daļā, 115.kabinetā.

Uzziņas pa tālruni 25425252


Pielikumi:

Apliecinājums

Iesniegums

Nolikums

Līguma projekts "Gaiļezers"

Līguma projekts "TPSC"

 

    Informācija atjaunota: 2018.10.03 - 10:46