Jūs atrodaties šeit

Izsludināta Nedzīvojamās telpas (telpas daļas) nomas tiesību rakstiska izsole id. Nr. RAKUS-2019/02TNI

NEDZĪVOJAMĀS TELPAS (TELPAS DAĻAS) HIPOKRĀTA IELĀ 2, RĪGĀ NOMAS TIESĪBU RAKSTISKAS IZSOLES, Id.Nr.RAKUS-2019/02TNI
REZULTĀTU PAZIŅOJUMS

Par nedzīvojamās telpas (telpas daļas) Hipokrāta ielā 2, Rīgā, LV – 1038, Kadastra apzīmējuma numurs: 0100 122 2078 008 nomas tiesību rakstiskās izsoles Id.Nr. RAKUS-2019/02tni uzvarētāju tiek atzīta SIA M.N.S.V., reģ.Nr. 50103433081 ar piedāvāto nomas maksu par Nomas objektu mēnesī – EUR 42.00 (četrdesmit divi euro, 00 centi) bez PVN par nedzīvojamās telpas Hipokrāta ielā 2, Rīgā, LV – 1038, Kadastra apzīmējuma numurs: 0100 122 2078 008 daļu ar kopējo platību 14 (četrpadsmit) kvadrātmetri, kas atbilst izsoles Nolikumā norādītajam.


Izsludināta Nedzīvojamās telpas (telpas daļas) nomas tiesību rakstiska izsole id. Nr. RAKUS-2019/02TNI

Tiek izsolītas nomas tiesības uz nedzīvojamo telpu (telpas daļu) Hipokrāta ielā 2, Rīgā, LV – 1038, Kadastra apzīmējuma numurs: 0100 122 2078 008, atbilstoši Nedzīvojamās telpas (telpas daļas) nomas tiesību rakstiskas izsoles id.Nr.RAKUS-2019/02TNI nolikuma (turpmāk tekstā – Nolikums) Pielikumam Nr.2 – “Nomas objekta - Iznomājamās telpas apraksts un izvietojums telpu plānojumā” (turpmāk tekstā – Nomas objekts),

kur paredzētais Nomas objekta izmantošanas mērķis ir ārstniecības personāla specializētā darba apģērba tirdzniecība un/vai cita Iznomātāja sniegto pakalpojumu nekonkurējošu ar veselības aprūpi saistītu pakalpojumu sniegšana. Nomas objektu nav paredzēts iznomāt jebkāda veida farmācijas produkcijas (zāļu, uztura bagātinātāju, uztura piedevu produkcijas), kā arī ikdienas apģērba (t.sk., un ne tikai virsdrēbju, apakšveļas, halātu un tml.) produkcijas, galantērijas, bižutērijas precēm pielīdzināmas produkcijas tirdzniecībai.

Ar izsoles nolikumu un Nedzīvojamo telpu nomas līguma projektu var iepazīties SIA “Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīca” mājas lapā www.aslimnica.lv/Aktualitates/izsoles.

Ar izsolāmo Nomas objektu pretendents var iepazīties darba dienās līdz 2019.gada 16.oktobrim plkst.15.30, iepriekš piesakoties pie R.Ošenieka pa tālruni: +371 25425252..

Pretendenta piedāvājumu pieņemšana tiek pārtraukta divas stundas pirms rakstiskās izsoles sākuma, tas ir, 2019.gada 17.oktobrī, plkst.10.00.

Izsole notiks 2019.gada 17.oktobrī plkst.12:00 SIA „Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīca” Iepirkumu un līgumu daļā Hipokrāta ielā 2, Rīgā, 1.stāvā 115. telpā.

Uzziņas pa tālruni 25425252


Izsoles nolikums

Līguma projekts

Telpas apraksts

8. korpusa 1. stāva plānojums

Pieteikums izsolei

    Informācija atjaunota: 2019.11.05 - 10:34