Jūs atrodaties šeit

Izsludināta kustamās mantas izsole id.Nr. RAKUS-2019/02 KMI​​​​​​​

Kustamās mantas izsoles id. Nr. RAKUS-2019/02 KMI rezultātu paziņojums

Saskaņā ar kustamās mantas izsoles id. RAKUS-2019/02 KMI nolikuma 6.6.punktu, par saimnieciskajā darbībā neizmantojamo transportlīdzekļu izsoles, id.Nr. RAKUS-2019/02 KMI uzvarētāju tiek pasludināta:

SIA “3XR”, piešķirot SIA “3XR”, tiesības iegādāties saimnieciskajā darbībā neizmantojamos transportlīdzekļus kopā 3 (trīs) izsolāmos objektus par kopējo summu EUR 247,93 (divi simti četrdesmit septiņi euro, 93 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN);

Izsoles uzvarētājam un izsolāmo objektu tiesību ieguvējam par turpmāko izsolāmo objektu iegādes kārtību lūdzam sazināties ar Kustamās mantas izsoles id. Nr. RAKUS-2019/02 KMI izsoles komisijas priekšsēdētāju R.Ošenieku, tālr. 25425252.


Izsludināta kustamās mantas izsole id.Nr. RAKUS-2019/02 KMI

Izsolē pārdod SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” saimnieciskajā darbībā neizmantojamos transportlīdzekļus.

Lai iepazītos ar izsoles nolikumu un pārdodamo priekšmetu sarakstu, lūdzam sazināties telefoniski pa zemāk norādīto tālruni vai ierasties personīgi, darba dienās no plkst. 10:00 līdz plkst. 15:00 stacionāra “Gaiļezers” Hipokrāta ielā 2, Rīgā, 1.stāvā, 141.kabinetā, iepriekš piesakoties pa zemāk norādīto tālruni.

Izsoles pretendenti piedāvājumus var iesniegt personīgi SIA „Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīca” Iepirkumu un līgumu daļā Hipokrāta ielā 2, Rīgā, 1.stāvā, 101.kabinetā darba dienās no plkst. 9:00 līdz plkst. 15:30 vai nosūtot izsoles nolikuma nosacījumiem atbilstoši noformētu piedāvājumu pa pastu uz sekojošu adresi: Hipokrāta ielā 2, Rīga, LV-1038 ar norādi “SIA Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīca saimnieciskajā darbībā neizmantojamo transportlīdzekļu izsoles id.Nr. RAKUS-2019/02 KMI komisijai”.

Izsoles pretendentu piedāvājumu pieņemšana, tai skaitā pasta sūtījumu, tiek pārtraukta 2020.gada 3.janvāra plkst. 11:00.

Izsole notiks 2020.gada 3.janvārī plkst.14:00 SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” Iepirkumu un līgumu daļas sēžu zālē Hipokrāta ielā 2, Rīgā, 115.telpā.

Uzziņas pa tālruni 25425252

Izsoles nolikums

    Informācija atjaunota: 2020.01.22 - 11:44