Jūs atrodaties šeit

Izsludināta kustamās mantas izsole

Paziņojums par kustamās mantas izsoles id. Nr. RAKUS-2018/02 KMI rezultātiem


Izsludināta kustamās mantas izsole id.Nr. RAKUS-2018/02 KMI

Izsolē pārdod SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” saimnieciskajā darbībā neizmantojamos transportlīdzekļus.

Lai iepazītos ar izsoles nolikumu un pārdodamo priekšmetu sarakstu, lūdzam sazināties telefoniski pa zemāk norādīto tālruni vai ierasties personīgi, darba dienās no plkst. 10:00 līdz plkst. 16:00 stacionāra “Gaiļezers” Hipokrāta ielā 2, Rīgā, 1. stāvā, 141. kabinetā, iepriekš piesakoties pa zemāk norādīto tālruni.

Izsoles pretendenti piedāvājumus var iesniegt personīgi SIA „Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīca” Iepirkumu un līgumu daļā Hipokrāta ielā 2, Rīgā, 1.stāvā, 101.kabinetā darba dienās no plkst. 9:30 līdz plkst. 16:00 vai nosūtot izsoles nolikuma nosacījumiem atbilstoši noformētu piedāvājumu pa pastu uz sekojošu adresi: Hipokrāta ielā 2, Rīga, LV-1038 ar norādi “SIA Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīca saimnieciskajā darbībā neizmantojamo transportlīdzekļu izsoles id.Nr. RAKUS-2018/02 KMI komisijai”.

Izsoles pretendentu piedāvājumu pieņemšana, tai skaitā pasta sūtījumu, tiek pārtraukta 2018.gada 21.septembra plkst. 09:45.

Izsole notiks 2018. gada. 21. septembrī plkst. 10:00 SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” Iepirkumu un līgumu daļas sēžu zālē Hipokrāta ielā 2, Rīgā, 115.telpā.

Uzziņas pa tālruni 25425252


Izsoles nolikums

Apliecinājums

1. Sertificēta vērtētāja atzinums

2. Sertificēta vērtētāja atzinums

3. Sertificēta vērtētāja atzinums

    Informācija atjaunota: 2018.10.08 - 9:41