Jūs atrodaties šeit

Izglītība Rīgas Austrumu slimnīcā

Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīca nodrošina ārstu un aprūpes personāla pastāvīgu tālākizglītību, organizē iknedēļas ārstu rīta konferences slimnīcas stacionāros, kurās tiek sniegta multidisciplināra profila informācija par jaunākajām diagnostikas un ārstēšanas metodēm un tendencēm, jaunākajiem medikamentiem. Ārsti ziņo par starptautiskajos kongresos un ārzemju stažēšanās gūto pieredzi. Klīniski anatomiskajās konferencēs tiek analizēta sarežģītāko klīnisko gadījumu norise. Aprūpes personālam regulāri tiek piedāvāti un nodrošināti izglītojoši semināri. Izglītības daļa organizē rezidentu praktisko un teorētisko apmācību Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas stacionāros.

Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas stacionārus kā līdzdiploma izglītības bāzi izmanto vadošās ar veselības aprūpes virzienu saistītās mācību iestādes:

Rīgas Stradiņa universitāte;    

Latvijas Universitāte;

Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija;

LU Rīgas Medicīnas koledža;

Rīgas 1. medicīnas koledža;

RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledža.

Katru dienu aptuveni 100 līdzdiploma studentu no dažādām mācību iestādēm apgūst zinības Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas stacionāros. Ievērojams skaits medicīnas jomas pārstāvju Rīgas Austrumu klīnisko universitātes slimnīcu izmanto arī kā pēcdiploma izglītības avotu. Sertificēti ārsti šeit papildina savas zināšanas un apgūst inovatīvas ārstēšanas metodes.     

Rīgas Austrumu klīniskajā universitātes slimnīcā tiek realizētas 27 ārstu rezidentu studiju programmas. Katru gadu apmācības iziet ap 300 rezidentu.


Rīgas Austrumu klīniskajā universitātes slimnīcā strādā 85 zinātņu doktori, docenti un profesori.

Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca organizē arī ārstniecības atbalsta personu (māsu, ārsta palīgu, māsu palīgu, biomedicīnas laborantu, radiologa asistentu) tālākizglītības pasākumu norisi, sekmējot viņu profesionālo izaugsmi, kvalifikācijas celšanu un uzturēšanu. Tiek veicināta jaunu tālākizglītības programmu veidošana un esošo programmu pilnveidošana un pārapstiprināšana Latvijas Māsu asociācijā atbilstoši Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas stacionāru, klīniku/nodaļu specifikai un profilam.


 

Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas medicīnas māsu izglītības līmenis Skaits
Augstākā izglītība - maģistra grāds 42
Augstākā izglītība - bakalaura  grāds, II līmeņa profesionālā 380
Augstākā izglītība - I līmeņa profesionālā 223
Profesionālā vidējā izglītība 617

 

Šeit skatāms aprūpes personāla kursu plāns

 


Informācija atjaunota: 2019.02.05 - 10:53