Jūs atrodaties šeit

Īstenotie projekti

SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” līdz šim realizēti 6 projekti ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējumu:

  • Projekta Nr. VPD1/ERAF/CFLA/04/NP/1.4.2./000008/008  ietvaros uzlabota Neatliekamās medicīniskās palīdzības sistēmas infrastruktūra un aprīkojums, lai paaugstinātu sistēmas darbības efektivitāti pirmshospitālajā un hospitālajā periodā daudzprofilu slimnīcas uzņemšanas nodaļā;
  • Projekta Nr. 3DP/3.1.5.3.2/08/IPIA/VSMTVA/003 ietvaros iegādāta un stacionāra „Latvijas Onkoloģijas centrs” Terapeitiskās radioloģijas un medicīnas fizikas klīnikā uzstādīta firmas “Varian Medical Systems” stereotaktiskās staru terapijas iekārta “Novalis TX”, kas ļauj veikt neinvazīvo ārstēšanu vēža pacientiem, nekaitējot audzēja tuvumā esošiem veselajiem audiem un nepielietojot tradicionālo ķirurģiju;
  • Projekta Nr. 3DP/3.1.5.3.1/09/IPIA/VSMTVA/007 ietvaros uzbūvēts jauns korpuss Nacionālās references laboratorijai;
  • Projektu Nr.3DP/3.1.5.3.1/09/IPIA/VSMTVA/004, Nr. 3DP/3.1.5.3.1/11/IPIA/VEC/010  un Nr. 3DP/3.1.5.3.1/11/IPIA/VEC/001  ietvaros veikta pakalpojumu kvalitātes uzlabošana un izmaksu efektivitātes paaugstināšana, veicot ar ķirurģisko un terapijas profiliem saistīto telpu grupu rekonstrukciju un renovāciju, kā arī slimnīcas ēku ārējo renovāciju un energoefektivitātes uzlabošanu. Tā  rezultātā ir uzlabota veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanas vide, nodrošinot veselības pakalpojumu kvalitāti, pieejamību un izmaksu efektivitāti, kā arī maksimāli efektīvu palīdzības sniegšanu.

Ar Norvēģijas finanšu instrumenta atbalstu realizēts projekts  „Diagnostiskās radioloģijas digitālā attēla pārraides sistēmas pilnveidošana un pieejamības paaugstināšana vēža kontroles programmas ietvaros Latvijā”.

 

Informācija atjaunota: 2015.07.22 - 9:45