2013.gadā valsts galvotā aizdevuma projekta ietvaros realizētas/uzsāktas šādas aktivitātes:

Rekonstrukcijas darbi:
• Stacionāra "Gaiļzezers" 8. un 13.korpusa kanalizācijas cauruļvadu remontdarbi.
• Stacionāra "Latvijas Onkoloģijas centrs" autostāvvietas izbūves būvdarbi, būvdarbu būvuzraudzība un autoruzraudzība.
• Stacionāra "Gaiļezers" 2.stāva telpu grupas renovācija biroja vajadzībām būvdarbi, būvdarbu būvuzraudzība un autoruzraudzība.
• Stacionāra "Gaiļezers" 7.korpusa rekonstrukcijas neparedzamo papildus būvdarbu izpilde.
• Stacionāra "Gaiļezers" 7.korpusa rekonstrukcijas būvdarbi.
• Stacionāra "Latvijas Onkoloģijas centrs" D, E un G bloku ūdens apgādes sistēmas rekonstrukcija.
• Viena gāzes apkures katla nomaiņa stacionārā "Tuberkulozes un plaušu slimību centrs" "Upeslejās"; divu gāzes apkures katlu nomaiņa Patoloģijas centrā Hipokrāta ielā 2.
• Viena gāzes apkures katla ar 0,7 MW jaudu nomaiņa stacionārā "Linezers".
• Informācijas stendu un norāžu izgatavošana, piegāde un uzstādīšana.
• Stikloto virsmu noformējums ar informatīvajiem un dekoratīvajiem materiāliem stacionāra „Gaiļezers” 2. stāva telpās biroja vajadzībām.
• Stacionāra „Latvijas Onkoloģijas centrs” 3.stāva remontdarbiem telpu pielāgošanai Uroloģijas un Galvas un kakla ķirurģijas nodaļu vajadzībām.
• Stacionāra LOC 7. stāva telpu remontdarbu veikšanu telpu pielāgošanai Staru terapijas klīniskās daļas un Paliatīvās aprūpes nodaļas vajadzībām
• Stacionāra „Gaiļezers” Operāciju bloka rekonstrukcijas darbu izpildes un būvizstrādājumu būvuzraudzība.
• Starpsienu izbūve Medicīnisko ierīču apstrādes dienesta telpā.
• ERAF projektu ietvaros realizējamo būvdarbu līdzfinansēšana.


Projektēšanas darbi:
• Stacionāra "Gaiļezers" internā profila 9. un 17.nodaļas renovācijas projekta izstrāde.
• Citostatisko līdzekļu sagatavošanas bloka telpu tehniskā projekta izstrāde.
• Stacionāra "Gaiļezers" 1.stāva telpu grupas (4., 8., 13.korp.) tehniskā projekta inženierrisinājumu un ekonomikas daļas izstrāde, būvdarbu autoruzraudzība.
• Stacionāra „Tuberkulozes un plaušu slimību centrs” filiāles „Ceplīši” dabas gāzes pievada un katlu mājas tehniskā projekta izstrāde.
• Interjera projekta Nr.08-129 "Stacionāra "Biķernieki" Ārstniecības nodaļas renovācija" izmaiņu-korekciju veikšana.
• Tehniskā projekta "Stacionāra "Biķernieki" Ārstniecības nodaļas renovācija" izmaiņu-korekciju veikšana atbilstoši projekta "Ķirurģiskās infekcijas klīnika" vajadzībām.
• Izstrādātā tehniskā projekta "Klīnikas Gaiļezers" internā un ķirurģiskā profila nodaļu renovācijas tipveida projekta" korekcija asīs 1-8 un H-J.
• Stacionāra „Gaiļezers” ambulatorās daļas rekonstrukcijas tehniskā projekta izstrāde.
• Tehniskā projekta izstrāde Ķirurģiskās infekcijas klīnikas izveides vajadzībām.
• Operāciju bloka rekonstrukcijas interjera projekta izstrāde.

Datu digitālās pārraides sistēmas izveidošana:
• Radioloģijas informācijas sistēmas izstrāde.
• Medicīnas iekārtu informācijas sistēmas izstrāde.
• Slēgtu komutatoru skapju piegāde un uzstādīšana, datortīkla un elektrotīkla pievilkšanas darbi.
• Firmas „General Electric” DICOM 3 PACS/WEB arhivācijas servera „Centricity 2.0” datubāzes ietilpības paplašināšanas komplekta piegāde.
Pārējais aprīkojums:
• Angiogrāfijas iekārtu pārvietošanai nepieciešamās montāžas detaļu piegāde.
• Ūdens reversās osmozes un dejonizācijas tehnoloģiskās iekārtas komplekta piegāde.
• Centrālās sterilizācijas daļas iekārtu piegāde un uzstādīšana - ražotāja Elma Hans Schmidbauer GmbH&Co/Vācija minimāli invazīvās ķirurģijas medicīnisko ierīču un kaulu ķirurģijas medicīnisko ierīču apstrādes darba vietas piegāde, uzstādīšana un nodošana ekspluatācijā.
• Centrālās sterilizācijas daļas iekārtu piegāde un uzstādīšana - Ražotāja BELIMED AG-Šveice dezinfekcijas iekārtas BELIMED WD425 piegāde, uzstādīšana un nodošana ekspluatācijā.
• Centrālās sterilizācijas daļas iekārtu piegāde un uzstādīšana - Ražotāja 3M "Steri-Vac" gāzes sterilizācijas iekārtas Sterilizer/AeratorModel 8XL piegāde, uzstādīšana un nodošana ekspluatācijā.
• Četru medikamentu skapju piegāde un uzstādīšana (stacionāra „LIC” 2 rekonstruētajām nodaļām).
• Ražotāja REBOTEC WC krēslu ar riteņiem (3 gab.) un ražotāja Behrend homecare statīvu infūziju uz riteņiem (20 gab.) piegāde, nodošana ekspluatācijā un lietotāja apmācība (stacionāra „LIC” 2 rekonstruētajām nodaļām).
• Medicīnas aparatūras un aprīkojuma piegāde, nodošana ekspluatācijā un lietotāja apmācība (stacionāra „LIC” 2 rekonstruētajām nodaļām).
• Ražotāja Hersill Oxyll Floumetrs ar mitrinātājtrauciņu, ražotāja Proma Reha 2-soļu pakāpienu un ražotāja LB Bohemia matrača ar pārvalku piegāde, nodošana ekspluatācijā un lietotāja apmācība (stacionāra „LIC” 2 rekonstruētajām nodaļām).
• Ražotāja TITANOX trīsdaļīga aizslietņa WARD SCREEN piegāde, nodošana ekspluatācijā un lietotāja apmācība (stacionāra „LIC” 2 rekonstruētajām nodaļām).
• Stacionāra "Gaiļezers" 7.korpusa rekonstruēto telpu medicīnas aprīkojuma piegāde, uzstādīšana, nodošana ekspluatācijā.

Informācijas un komunikāciju tehnoloģijas un iekārtu iegāde:
• Informācijas sistēmas iekārtu piegāde, instalācija, konfigurācija un lietotāju pilnīga un kvalitatīva apmācība.
• Datu un attēlu pārraides tīkla nodrošināšanai nepieciešamo komutatoru piegāde.
• Divu daudzfunkcionālo kopētāju piegāde un uzstādīšana.
• Tīkla komutatoru un ugunsmūra piegāde, uzstādīšana un konfigurēšana.
Mēbeļu un aprīkojuma iegāde:
• Aprīkojuma piegāde stacionāra „Latvijas Infektoloģijas centrs” divām rekonstruētajām ārstniecības nodaļām.
• Aprīkojuma izgatavošana, piegāde un uzstādīšana darbavietu nodrošināšanai stacionāra "Gaiļezers" 7.korpusa rekonstruētajās telpās.

Informācija atjaunota: 2014.01.21 - 9:35