2012.gadā valsts galvotā aizdevuma projekta ietvaros realizētas šādas aktivitātes:

Rekonstrukcijas, renovācijas un izbūves darbi:

 • Stacionāra "Gaiļezers" 8. un 13.korpusa kanalizācijas cauruļvadu remontdarbi.
 • Terapeitiskās radioloģijas un medicīnas fizikas klīnikas noformēšana ar informāciju.
 • Stacionāra "Latvijas Onkoloģijas centrs" autostāvvietas izbūves būvdarbi.
 • Lielformāta izkārtnes virs ieejas teritorijā izgatavošana un uzstādīšana.
 • Iepirkuma procedūra par stacionāra "Gaiļezers" 2.stāva telpu grupas renovācija biroja vajadzībām būvdarbiem.
 • Rentgenogrāfijas 9.kabineta remonts.
 • SIA "Klīniskās universitātes slimnīca "Gaiļezers"" veikto ieguldījumu refinansēšana.
 • Transformatoru apakšstacijas TP-1508 slodzes palielināšana.
 • Dīzeļģeneratora piegāde, uzstādīšana un nodošana ekspluatācijā.
 • Pneimopasta sistēmas izbūve.
 • Dīzeļģeneratora piegāde un uzstādīšana klīnikā "Biķernieki".
 • Stacionāra "Gaiļezers" automātiskās rezerves ieslēgšanas (ARI) spēka sadaļu rekonstrukcijas būvdarbi.
 • Elektrības pieslēguma nodrošināšana.
 • Digitālā topogrāfiskā plāna izstrāde.

Projektēšanas darbi:

 • Operāciju bloka rekonstrukcijas tehniskā projekta izstrāde un būvdarbu izpildes autoruzraudzība.
 • Tehniskā projekta "Klīnikas "Gaiļezers" operāciju bloka rekonstrukcija" ekonomikas daļas ekspertīze.
 • Stacionāra "LOC" autostāvvietas tehniskā projekta izstrāde.
 • Ārējās un iekšējās informācijas un reklāmas izvietojuma projekta izstrāde.
 • Stacionāra "Gaiļezers" 1.stāva vienkāršotas renovācijas projekts.
 • SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca" ēku un teritorijas maketa izstrāde.
 • Citostatisko līdzekļu sagatavošanas bloka telpu tehniskā projekta izstrāde.
 • Stacionāra "Gaiļezers" 1.stāva telpu grupas (4., 8., 13.korp.) tehniskā projekta inženierrisinājumu un ekonomikas daļas izstrāde.
 • Ārējās un iekšējās informācijas un reklāmas koncepcijas un standarta izstrāde.
 • Digitālais topogrāfiskais plāns.

Aparatūra:

 • Digitālās retgenoskopijas iekārtas "Multi Diagnost Eleva FD" iegāde.
 • Tiešā digitālā rentgenogrāfijas iekārtas Discovery XR 656 iegāde.
 • Hilti profilu iegāde.
 • Piecu krāsu plūsmas citometra iegāde.
 • Portatīvā dupleks-ultrasonogrāfa asinsvadu izmeklēšanai un ehokardioskopijai iegāde.
 • Specializētā transkraniālā doplerogrāfa iegāde.
 • Apakšējo urīnceļu funkcionālās izmeklēšanas iekārtas iegāde.

Informācijas un komunikāciju tehnoloģijas un iekārtu iegāde:

 • Serveru un programmatūras piegādi un pakalpojumu sniegšanu Datu digitālās pārraides sistēmas ietvaros.
 • Datoru un printeru iegāde.
 • Plotera iegāde.
 • Medicīnas iekārtu informācijas sistēmas izveide.
 • Slēgtu komutatoru skapju piegāde un uzstādīšana, datortīkla un elektrotīkla pievilkšanas darbu veikšana.
Informācija atjaunota: 2013.07.01 - 10:30