2010.gadā valsts galvotā aizdevuma projekta ietvaros realizētas šādas aktivitātes:

Celtniecība:

 • Jaunās uzņemšanas nodaļas garantijas celtniecības darbu veikšana.
 • Divu skrūves tipa kompresoru BODGE SD10-350 remonts.

Rekonstrukcija:

 • Ūdensapgādes maģistrālo cauruļvadu kapitālais remonts "Gaiļezers".
 • Centrālā siltummezgla Hipokrāta ielā 4 rekonstrukcija.
 • 2 jaunu kravas - pasažieru un 2 pasažieru liftu piegāde, montāža un veco Pasūtītāja liftu demontāža klīnikā LOC.
 • Klīnikas "Linezers" ūdensvada ievada ierīkošana.
 • 2 liftu vinču un trošu nomaiņa klīnikā "Gaiļezers".
 • Septiņu siltummezglu rekonstrukcija.
 • Uzņemšanas nodaļas diagnostiskās radioloģijas telpu adaptācija atbilstoši radiācijas drošības prasībām.
 • Klīnikas "Linezers" maģistrālā elektrotīkla rekonstrukcija.
 • Klīnikas "Linezers" iekšējās siltumapgādes sistēmas rekonstrukcija.
 • Videonovērošanas sistēmas ierīkošana Uzņemšanas nodaļai un Toksikoloģijas centram.
 • Telpu renovācija klīnikas "Gaiļezers" reanimācijas un intensīvās terapijas nodaļā.
 • Ārējā apgaismojuma rekonstrukcija klīnikas "Gaiļezers" iekšpagalmā.
 • Transformatoru apakšstaciju rekonstrukcija.
 • Dīzeļģeneratora piegāde, uzstādīšana un nodošana ekspluatācijā.

Projektēšana:

 • Rekonstrukcijas būvprojekta dokumentācijas izstrāde Staru bloka telpām.
 • Spēka kabeļu starp transformatoru apakšstaciju TP-1142 un Patoloģijas centru nomaiņas projekta izstrāde.
 • LOC staru terapijas bloka atsevišķu fragmentu rekonstrukcijas projekta izstrāde.

Aparatūra:

 • Firmas "Philips" stacionārās rentgendiagnostikas iekārtas "Bucky Diagnost" tehnoloģiska pilnveidošana.
 • Digitālās aprites sistēmas paplašinājuma veikšana.
 • Spraugas lampsa - OCT komplektācijā ar speciālo galdu, datoru un printeri – piegāde.
 • COMPACT TOUCH ultraskaņas iekārtas oftalmologiem ar A-scan, B-scan un pahimetrijas zondēm piegāde.
 • Anestēzijas darba staciju un pacientu novērošanas sistēmas monitoru piegāde.
 • Ultrasonoskopijas iekārtas piegāde un uzstādīšana vispārējai ultrasonogrāfijai.
 • Ultrasonoskopijas iekārtas ginekoloģiskiem un uroloģiskiem izmeklējumiem piegāde.
 • Portatīvā ultrasonogrāfa ar 3 zondēm piegāde.
 • Digitālā elektroencefalogrāfa piegāde.
 • Divu pārvietojamo ķirurģisko C-loka rentgeniekārtu piegāde.
 • Trīs pārvietojamo palātas rentgeniekārtu piegāde un uzstādīšana.
 • Medicīniskās aparatūras piegāde Uzņemšanas nodaļai un Toksikoloģijas centram.
 • Vienas mākslīgās plaušu ventilācijas iekārtas neinvazīvai ventilācijai piegāde.
 • Trīs slimnieku kopšanas piederumu mazgāšanas - dezinfekcijas iekārtu piegāde.
 • Firmas "Philips" stacionārās rentgendiagnostikas rentgenogrāfijas iekārtas "Easy Diagnost" Bucky Diagnost CS daļas tehniskais uzlabojums.
 • Divu invazīvo kardiostimulatoru piegāde.
 • Sešu termostatu piegāde.
 • Medicīnas preču un ierīču piegāde Uzņemšanas nodaļai un Toksikoloģijas centram.
 • Medicīniskā aprīkojuma piegāde un uzstādīšana Uzņemšanas nodaļai un Toksikoloģijas centram.
 • Oftalmoloģijas aparatūras un instrumentu piegāde Uzņemšanas nodaļai un Toksikoloģijas centram.
 • Ķirurģisko instrumentu piegāde.
 • LOR instrumentu un uroloģijas instrumentu piegāde.
 • Zīmju projektora redzes pārbaudei un bezkontakta tonometra piegāde.
 • Ginekoloģisko un lapraskopisko instrumentu piegāde.
 • Pieres reflektora lampas piegāde.
 • Proves briļļu rāmju piegāde.
 • Infūzijas-perfūzijas tehnikas piegāde un uzstādīšana.
 • Scintigrāfijas kameras General Electric Millenium VG pilnveidošana uz divu detektoru SPECT/CT scintigrāfijas kameru "Infina Hawkeye 4".
 • Griestu mobilās lampas iegāde.
 • Laringoskopu komplekta F.O (fibrooptiskais bērnu) piegāde, elpināšanas ierīces pieaugušajiem piegāde, medicīniskās gāzes, sūkņu piegāde.
 • Programmējamu trīsdimensiju iekārtu aprīkojuma piegāde nestandarta radioterapijas palīgierīču izgatavošanai.
 • Bronhoskopiju kabineta medicīniskās aparatūras un aprīkojuma piegāde.

Informācijas un komunikāciju tehnoloģijas un iekārtu iegāde:

 • Informatīvās sistēmas "Ārsta birojs" V3 ieviešana.
 • Datortīkla centrālā vadības bloka izveide un datortīklu renovācija.
 • IT vides arhitektūras un ilgtermiņa attīstības plāna izstrāde.
 • Struktūrvienības klīnika "Gaiļezers" datu komunikāciju tīklu reorganizācijas projekta izstrāde.
 • Datoru un printeru iegāde.

Mēbeļu un aprīkojuma iegāde:

 • Mēbeļu izgatavošana, piegāde un uzstādīšana Uzņemšanas un Toksikoloģijas nodaļu kabinetiem.

 

 

Informācija atjaunota: 2013.07.01 - 10:30