2009.gadā valsts galvotā aizdevuma projekta ietvaros realizētas šādas aktivitātes:

Celtniecība:

 • SIA "Klīniskās universitātes slimnīca "Gaiļezers"" veikto ieguldījumu refinansēšana.

Rekonstrukcija:

 • Ūdensapgādes maģistrālo cauruļvadu kapitālais remonts "Gaiļezers".
 • Staru terapijas 8 kabineta telpu adaptācija radioterapijas iekārtas uzstādīšanai.
 • Centrālā siltummezgla Hipokrāta ielā 4 rekonstrukcija.
 • 3 jaunu kravas  - pasažieru liftu piegāde, montāža un veco Pasūtītāja liftu demontāža klīnikā "Gaiļezers".
 • 2 jaunu kravas - pasažieru un 2 pasažieru liftu piegāde, montāža un veco Pasūtītāja liftu demontāža klīnikā LOC.
 • Siltumtrases remonts klīnikā "Biķernieki".
 • Klīnikas "Linezers" ūdensvada ievada ierīkošana.
 • 2 liftu vinču un trošu nomaiņa klīnikā "Gaiļezers".
 • Rekonstrukcijas būvprojekta dokumentācijas izstrāde Staru bloka telpām.

Aparatūra:

 • Staru terapijas bloka aparatūras modernizēšana un papildināšana.
 • Dozimetrijas aparatūras un bloku laboratorijas aprīkojuma iegāde.
 • Radioloģiskās un citas attēldiagnostikas iekārtu iegāde (refinansēšana).
 • Operāciju zāles aprīkojums (refinansēšana).
 • Kriokameru ar automātisko vadību piegāde un uzstādīšana.
 • Anestēzijas darba staciju piegāde.
 • Pacientu novērošanas monitoru piegāde.
 • Angiogrāfijas iekārtas un 3 negatoskopu piegāde.
 • Hiperbārās oksigenācijas iekārtu piegāde.
 • Pārējais aprīkojums ārstniecisko pakalpojumu nodrošināšanai (refinansēšana).

Informācijas un komunikāciju tehnoloģijas un iekārtu iegāde:

 • Informatīvās sistēmas "Ārsta birojs" V3 ieviešana.   

Mēbeļu un aprīkojuma iegāde:

 • Mēbeļu un aprīkojuma iegāde (refinansēšana).
Informācija atjaunota: 2013.07.01 - 9:31