Jūs atrodaties šeit

Gerontoloģijas klīnika

Gerontoloģijas klīnika nodrošina augsti kvalificētu stacionāro un ambulatoro medicīnisko palīdzību geriatriskiem pacientiem. Klīnikas kompetencē ir plānveida medicīniskās palīdzības un neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšana internās medicīnas un geriatriskā profila jomā.

Klīnikā veic kvalificētu diennakts sekundāro un terciāro medicīnisko palīdzību un rehabilitāciju nacionālsociālistiskā režīma politiski represētajām personām saskaņā ar 1998.gada 27.augusta noslēgto vienošanās protokolu starp Latvijas Republikas valdību un Vācijas Federatīvās Republikas valdību par kompensācijām naciskā režīmā cietušajiem Latvijā un starptautisku projektu “Par rehabilitācijas centra izveidi geriatriskiem pacientiem Latvijā”.

Klīnikas satāvā ietilpst:

Gerontoloģijas centrs

Iekšķīgo slimību nodaļa

Klīnikas vadītājs profesors Jānis Zaļkalns


Kontakti

Gerontoloģijas klīnika atrodas stacionārā ”Biķernieki” (Lielvārdes ielā 69, Rīgā).

Izziņas/Pieraksts pie speciālistiem (+371) 67000610

 

Informācija atjaunota: 2018.05.22 - 10:59