Jūs atrodaties šeit

Audu centrs (biobanka)

Latvijas onkoloģijas centrs ir vadošā onkoloģisko slimnieku aprūpes iestāde Latvijā, kurā notiek arī aktīvs pētniecības darbs. Vēža agrīna diagnostika un efektīva ārstēšana ir viens no vadošajiem pētniecības virzieniem medicīnā visā pasaulē. Lai iegūtu materiālu pētniecībai, 2013.gadā  tika izveidota atsevišķa Zinātnes daļas struktūra - Audu centrs jeb biobanka. Audu centra pamata uzdevums ir nodrošināt audu (asinis, operāciju materiāls u.c.) vākšanu un uzglabāšanu.

Mūsu slimnīcai ir sadarbības projekti ar zinātniskajām institūcijām gan Latvijā, gan ārpus tās. Var minēt sadarbību ar Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centru Latvijas iedzīvotāju genoma datubāzes veidošanā. Genoma datu bāzes mērķis ir izveidot ģenētiskā materiāla un informācijas bāzi, lai uzlabotu dažādu slimību (vēža, diabēta un daudzu citu) diagnostiku un ārstēšanu, kā arī lai veicinātu daudzu slimību novēršanu. Genoma datu bāze ne vienmēr sniedz tūlītēju risinājumu tieši iesaistītajiem cilvēkiem, bet palīdzēs ārstēt un novērst slimības mūsu bērniem un citiem cilvēkiem nākotnē. Šiem pētījumiem ir būtiska starptautiska nozīme.

 Jauna joma ir eksosomu – ļoti mazu, nanometros mērāmu pūslīšu, kuras izdala vairums šūnu un atrodas mūsu organisma šķidrumos, tai skaitā plazmā, pētīšana. Eksosomas ir ļoti saistošs izpētes objekts, jo tās satur ribonukleīnskābi un proteīnus un nodrošina komunikāciju starp šūnām, tai skaitā vēža šūnām un orgāniem. Audu centrs ir iesaistīts šajos pētījumos sadarbībā ar vienu no vadošajiem eksosomu pētniecības centriem- Exosomic Siena SpA no Itālijas.

Regulāri tiek turpināts darbs pie audu paraugu kolekcijas veidošanas, paplašinot iekļaujamo nozoloģiju skaitu. Notiek aktīva sadarbība pētījumu veikšanā ar Onkoķirurģijas, Toksikoloģijas un sepses, Uroloģijas un citām klīnikām.

2015. gadā tika uzlabota Audu centra materiāltehniskā bāze, iegādājoties vienu dziļsaldētavu audu paraugu ilgstošai uzglabāšanai.

DONORA PIEKRIŠANAS ATSAUKUMS


Informācija atjaunota: 2017.09.11 - 12:23