Jūs atrodaties šeit

Atbalsts personām ar īpašām vajadzībām ambulatoro un plānveida veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanai

Pacienta pavadonis ratiņkrēslu var saņemt darba dienās no plkst. 8:00 līdz 18:00 pret personas apliecinošo dokumentu:

  • Stacionārā “Gaiļezers” lūdzam vērsties Informācijas punktā, kas atrodas 1. stāvā pie ieejas/izejas durvīm;
  • Stacionārā “Latvijas Onkoloģijas centrs” lūdzam vērsties pie reģistratoriem poliklīnikas 1. stāvā vai 2. stāvā.

Ja pacients atrodas ārstniecības nodaļā, tad ar jautājumu pēc viņam nepieciešamās pārvietošanās palīdzības var vērsties pie nodaļas personāla.


  • Stacionārā „Biķernieki” personām ar invaliditāti, tostarp personām ratiņkrēslos, ir pieejami visi ārstu un procedūru kabineti, uzgaidāmās telpas, lifti un labierīcības. Pie galvenā korpusa centrālās ieejas ir iespējams piebraukt un vienlaicīgi novietot, bez maksas, trīs invalīdu automašīnas.Galvenā korpusa ēkā ir izbūvētas divas slīpās uzbrauktuves un viena iebrauktuve transporta liftā. Ir izstrādāts teritorijas ceļu satiksmes organizēšanas projekts, kurā ir paredzēts uzstādīt informatīvās ceļa zīmes, arī trīs invalīdu automašīnu stāvvietu zīmes ar norādēm. Stacionārā „Biķernieki” invalīdiem ar ratiņkrēsliem, slīpā iebrauktuve nav korpusā Nr.6 (pašlaik netiek izmantota), un korpusā Nr. 2, pirmajā stāvā, kur atrodas stacionāra administrācija, bet vajadzības gadījumā, jebkura darbinieka pienākums ir iziet pie invalīda (informāciju nodrošina uzņemšanas nodaļas dežūrējošais personāls un pie centrālās iebrauktuves apsardzes darbinieki). Personām ar invaliditāti no personāla puses tiek pievērsta īpaša, viņu vajadzībām atbilstoša pieeja.
  • Stacionārā "Tuberkulozes un plaušu slimību centrs" Par vides pieejamību personām ar kustību traucējumiem
Informācija atjaunota: 2018.02.04 - 22:30