Jūs atrodaties šeit

Atalgojums

Informācija  par SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca"
amatpersonu un darbinieku darba samaksu sadalījumā pa amatu grupām (bruto, EUR)

2019. gada jūnijs

  Tai skaitā: 
Amatu grupa  Amatu skaits Aprēkinātā darba samaksa Vid. darba samaksa mēn. EUR  (bruto)  Amatalga  Ārējos normatīvos aktos noteiktās piemaksas  Iekšējos normatīvos aktos noteiktās piemaksas  Pārējās izmaksas no darba algas fonda 
Ārsti (bez rezidentiem) 697.99 1 855 902.48 2 658.93 1847.99 245.11 554.52 11.31
Ārstniecības un pacientu aprūpes personas - māsas, laboranti, radiologa asistenti  1460.00 2 046 958.27 1 402.03 1104.68 197.49 92.77 7.09
Ārstniecības un pacientu aprūpes atbalsta personas  - māsu palīgi  290.50 262 556.54 903.81 706.12 158.22 17.08 22.39

Ārstnieciskā darba atbalsta personāls (tai skaitā laboratorijas speciālisti u.c.)

445.88 397 096.37 890.60 787.18 51.69 36.49 15.24
Administratīvais personāls 93.60 148 171.14 1 583.03 1552.04 4.96 18.68 7.35
Saimnieciski apkalpojošais personāls 221.85 171 309.58 772.19 705.77 33.02 4.00 29.41
Ārstnieciskā procesa nodrošinājuma personāls 96.50 90 562.84 938.48 904.79 10.56 20.25 2.87

Ārstnieciskā darba atbalsta personāls (tai skaitā sanitāri un medicīnas asistenti) 

443.13 345 916.05 780.63 620.22 130.26 17.89 12.26

 

Informācija atjaunota: 2019.07.18 - 13:41