Jūs atrodaties šeit

Atalgojums

Informācija  par SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca"
amatpersonu un darbinieku darba samaksu sadalījumā pa amatu grupām (bruto, EUR)

2019. gada aprīlis

  Tai skaitā: 
Amatu grupa  Amatu skaits Vid. darba samaksa mēn. EUR  (bruto)  Amatalga  Ārējos normatīvos aktos noteiktās piemaksas  Iekšējos normatīvos aktos noteiktās piemaksas  Pārējās izmaksas no darba algas fonda 
Ārsti (bez rezidentiem), laboratorijas speciālisti 704 2343.28 1538.84 241.34 549.63 13.47
Ārstniecības un pacientu aprūpes personas - māsas, laboranti, radiologa asistenti  1464 1313.05 987.89 202.94 100.18 22.04
Ārstniecības un pacientu aprūpes atbalsta personas  - māsu palīgi  294 802.79 614.29 165.71 17.90 4.90
Ārstnieciskā darba atbalsta personāls (bez sanitāriem) 438 816.81 709.61 51.65 42.68 12.86
Administratīvais personāls 94 1596.86 1493.98 4.92 79.85 18.12
Saimnieciski apkalpojošais personāls 216 761.41 702.38 36.93 5.34 16.76
Ārstnieciskā procesa nodrošinājuma personāls 97 900.78 857.09 19.46 18.19 6.05
Sanitāri un medicīnas asistenti 441 730.05 565.12 131.10 18.08 15.75

 

Informācija atjaunota: 2019.05.17 - 13:00