Jūs atrodaties šeit

Atalgojums

Informācija  par SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca"
amatpersonu un darbinieku darba samaksu sadalījumā pa amatu grupām (bruto, EUR)

2019. gada decembris

Amatu grupa Amatu skaits Vid. darba samaksa mēn. EUR  (bruto)  Tai skaitā :     
      Amatalga  Ārējos normatīvos aktos noteiktās piemaksas  Iekšējos normatīvos aktos noteiktās piemaksas  Pārējās izmaksas no darba algas fonda 
Ārsti (bez rezidentiem), laboratorijas speciālisti, funkcionālie speciālisti 717,73 2 313,42 1 475,88 258,52 563,92 15,10

Ārstniecības un pacientu aprūpes personas - māsas, laboranti,
radiologa asistenti 

1 468,47 1 247,44 925,47 213,12 97,74 11,11
Ārstniecības un pacientu aprūpes atbalsta personas  - māsu palīgi  324,50 769,94 567,45 176,98 15,38 10,13
Ārstnieciskā darba atbalsta
personāls
451,68 789,10 703,03 46,90 31,28 7,89
Administratīvais personāls 101,75 1 496,28 1 479,83 0,67 9,49 6,29
Saimnieciski apkalpojošais
personāls
216,85 722,90 673,85 41,52 1,35 6,18
Ārstnieciskā procesa
nodrošinājuma personāls 
94,85 942,95 838,53 52,67 15,18 36,57
Sanitāri, medicīnas asistenti 416,38 701,75 531,02 138,46 20,54 11,73

 

Informācija atjaunota: 2020.01.17 - 9:40