Jūs atrodaties šeit

Atalgojums

Informācija  par SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca"
amatpersonu un darbinieku darba samaksu sadalījumā pa amatu grupām (bruto, EUR)

2019. gada augusts

Amatu grupa Amatu skaits

Vid. darba
samaksa mēn. EUR  (bruto) 

Tai skaitā : 
Amatalga  Ārējos
normatīvos
aktos noteiktās piemaksas 
Iekšējos
normatīvos
aktos noteiktās piemaksas 
Pārējās
izmaksas no darba algas fonda 
Ārsti (bez rezidentiem), laboratorijas speciālisti, funkcionālie speciālisti 703.84 2 479.75 1 706.88 209.56 535.57 27.74
Ārstniecības un pacientu aprūpes personas - māsas, laboranti, radiologa asistenti  1 480.55 1 334.24 1 071.82 158.41 90.63 13.38
Ārstniecības un pacientu aprūpes atbalsta personas  - māsu palīgi  327.25 801.09 654.40 125.40 13.35 7.94
Ārstnieciskā darba atbalsta personāls 442.33 850.39 762.30 48.17 30.36 9.56
Administratīvais personāls 93.60 1 544.30 1 479.50 1.19 9.93 53.68
Saimnieciski apkalpojošais personāls 218.35 745.36 713.09 25.58 1.26 5.43
Ārstnieciskā procesa nodrošinājuma personāls  96.60 853.61 833.00 8.87 4.77 6.97
Sanitāri, medicīnas asistenti 410.13 753.18 627.75 95.68 18.17 11.58
Informācija atjaunota: 2019.09.16 - 10:46