Jūs atrodaties šeit

Atalgojums

Informācija  par SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca"
amatpersonu un darbinieku darba samaksu sadalījumā pa amatu grupām (bruto, EUR)

2018. gada decembris

  Tai skaitā: 
Amatu grupa  Amatu skaits Vid. darba samaksa mēn. EUR  (bruto)  Amatalga  Ārējos normatīvos aktos noteiktās piemaksas  Iekšējos normatīvos aktos noteiktās piemaksas  Pārējās izmaksas no darba algas fonda 
Ārsti (bez rezidentiem) 730 1895.62 1184.31 260.25 445.64 5.42
Ārstniecības un pacientu aprūpes personas - māsas, laboranti, radiologa asistenti  1523 1064.12 751.81 217.18 91.59 3.54
Ārstniecības un pacientu aprūpes atbalsta personas  - māsu palīgi  306 642.21 466.34 159.28 15.86 0.73
Ārstnieciskā darba atbalsta personāls (tai skaitā laboratorijas speciālisti, sanitāri u.c.)  901 688.97 571.51 87.72 26.14 3.60
Administratīvais personāls 95 1438.90 1421.01 0.00 17.89 0.00
Saimnieciski apkalpojošais personāls 235 684.09 579.09 34.47 1.31 69.22
Ārstnieciskā procesa nodrošinājuma personāls  99 786.87 743.01 37.22 6.64 0.00

 

Informācija atjaunota: 2019.01.14 - 10:09