Jūs atrodaties šeit

Akadēmiskie pētījumi

Akadēmiskie pētījumi

Rīgas Austrumu klīniskajā universitātes slimnīcā veikto un pašlaik veicamo akadēmisko pētījumu spektrs ir visai plašs, tas ietver visas galvenās slimnīcā pārstāvētās medicīnas zinātnes jomas.

Īstenotos akadēmiskos pētījumus (fundamentālie un lietišķie pētījumi, studējošo zinātniskie darbi) reģistrē un uzskaita Zinātnes daļa.

Pētījumu iesniegumus izskata un saskaņo Zinātnes daļas Speciālists akadēmisko pētījumu jautājumos Dr.med. D.Šantare. Nepieciešamības gadījumos speciālists var konsultēt pētījumu iesniedzējus akadēmiskā pētījuma īstenošanas jautājumos.

Par akadēmisko pētījumu (tai skaitā studējošo) iesniegšanas kārtību.

Lai saņemtu atļauju veikt pētījumu SIA Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca, Zinātnes daļā jāiesniedz sekojoši dokumenti:

 1. Iesniegums par akadēmiskā pētījuma veikšanu.
  Iesniegums akadēmiska pētījuma veikšanai, elektroniskai aizpildīšanai.
 2. Pētījuma protokols (ietverot pētījuma nosaukumu, veicējus, pētījuma mērķi, detalizētu sadaļu Materiāli un metodes)
 3. Konfidencialitātes apliecinājums.
  Konfidencialitātes apliecinājums, elektroniskai aizpildīšanai.
 4. Pacienta informācijas un piekrišanas forma, ja tāda tiek izmantota.
  Informētā piekrišana dalībai biomedicīnas pētījumā.
 5. Ētikas komitejas atļaujas kopija. (Iesniedzot dokumentus RSU ētikas komitejā slimnīcas atļauja veikt pētījumu nav nepieciešama.)

 

Iesniegumu un pētījuma protokolu ieteicams vispirms saskaņot ar Zinātnes daļu, to nosūtot pa e-pastu zinatne@aslimnica.lv.

Zinātnes daļa atrodas stacionāra "Gaiļezers" administratīvā korpusa 40.telpā, tālr. 67303179.

Akadēmisko pētījumu skaits Rīgas Austrumu klīniskajā universitātes slimnīcā:

Akadēmisko pētījumu skaits
2010.- 2018. g.

2010

13

2011

19

2012

38

2013

43

2014

71

2015

129

2016

145

2017

161

2018

173

Informācija atjaunota: 2019.01.17 - 17:35