Jūs atrodaties šeit

Uzlabos veselības aprūpes pieejamību un kvalitāti

07.05.2019

Lai pacientiem būtu pieejamāka, savlaicīgāka un kvalitatīvāka veselības aprūpe, šodien, 7.maijā, valdībā apstiprinātas izmaiņas veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtībā*.  Uzlabojumi plānoti visos aprūpes līmeņos.

Lai nodrošinātu savlaicīgu veselības pakalpojumu pieejamību pacientiem ar diagnosticētiem psihiskiem traucējumiem, Veselības ministrija paplašina ārstēšanas pieejamību. Piemēram paplašināti gadījumi, kad no valsts budžeta varēs saņemt mākslas terapeita un uztura speciālista sniegtos veselības aprūpes pakalpojumus. Valsts apmaksās arī psihologa pakalpojumus, ja tos sniegs psihiatriskās ārstēšanas ietvaros. Tāpat pārskatīts bērnu psihiatra un psihiatra sniegto veselības aprūpes pakalpojumu apmaksas modelis. Savukārt, lai mazinātu nepamatotus stacionēšanas gadījumus, psihoneiroloģiskās  slimnīcās izveidotas observācijas gultas.

Tāpat turpmāk pacientiem ar I invaliditātes grupu, kas noteikta psihisko un uzvedības traucējumu dēļ, apmaksās zobu ekstrakciju vispārējā anestēzijā akūtās situācijās.

Vairākas izmaiņas attiecas uz primāro veselības aprūpi. Piemēram, noteikta kārtība, kad ģimenes ārsts varēs nodod praksi jaunajam ārstam ārpus gaidīšanas saraksta, savstarpēji par to vienojoties. Savukārt vietās, kur ģimenes ārstu nav, primārās veselības aprūpes pakalpojumus varēs sniegt feldšerpunktā strādājošais sertificēts ārsta palīgs. Tie būs konkrēti gadījumi un līdz laikam, kad ģimenes ārsts varēs sākt darbu (būs pabeidzis rezidentūru un ieguvis sertifikātu). Savukārt, lai veicinātu agrīnu onkoloģisko saslimšanu diagnostiku, par laikus atklātu vēzi 1. vai 2.stadijā pacientam ģimenes ārsts saņems 75 eiro.

Onkoloģijā paplašināti arī gadījumi, kad varēs izmantot valsts apmaksātus pozitronu emisijas tomogrāfijas izmeklējumus.

Attiecībā uz rehabilitāciju, ir palielināts pacientu skaits, kam būs iespēja  nodrošināt akūto un subakūto medicīnisko rehabilitāciju stacionārā. Tāpat pacientiem būs iespēja stacionārā saņemt fizikālās un rehabilitācijas ārsta konsultāciju, lai novērtētu medicīniskās rehabilitācijas turpināšanas nepieciešamību, izrakstoties no stacionāra.

Reģionālās slimnīcās un citās ārstniecības iestādēs būs izveidoti 9 jauni diabēta apmācību kabineti, papildus nodrošinot 8505 diabēta pacientu apmācības. Savukārt, lai atslogotu pacientu plūsmu slimnīcu uzņemšanas nodaļās, slimnīcās paredzēts izveidot pediatru kabinetus.

Vienlaikus no 1.jūlija paplašināts jaundzimušo ģenētiski iedzimto slimību skrīnings ar jauniem izmeklējumiem agrīnai ārstējamu patoloģiju ārstēšanai.

Lai piesaistītu papildus speciālistus atsevišķās veselības aprūpes jomās, līdz ar to uzlabojot veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību un mazinot gaidīšanas laikus, palielināti aprūpes epizodes tarifi. Savukārt, lai Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcā varētu nodrošināt kvalitatīvu un savlaicīgu neatliekamās palīdzības sniegšanu uzņemšanas nodaļā, tiks apmaksāts 27 speciālistu diennakts darbs, kas ir par 9 speciālistiem vairāk kā 2018.gadā. Vienlaikus, lai nodrošinātu pakalpojuma pieejamību bērniem, kam ir perinatālajā periodā radušies veselības traucējumi, noteikta apmaksa par papildus pediatru/neonatologu diennakts dežūrām Liepājas reģionālā slimnīcā, Jēkabpils reģionālā slimnīcā un Vidzemes slimnīcā.

Tāpat Veselības ministrija sadarbībā ar ārstniecības iestādēm ir pārskatījusi slimnīcu līmeņus un stacionāro veselības aprūpes pakalpojumu profilus, kā rezultātā Siguldas slimnīca no plānotā 2.līmeņa slimnīcas pārcelta pie specializētām slimnīcām, savukārt Saldus medicīnas centrā arī turpmāk būs steidzamās medicīniskās palīdzības punkts un aprūpes gultas.

Avots: Veselības ministrija

Titulfoto: Pexels.com

Informācija atjaunota: 2019.05.07 - 13:59