Jūs atrodaties šeit

Stacionārā "Biķernieki" realizēs vērienīgu energoefektivitātes uzlabošanas projektu

02.12.2019

Lai turpinātu sniegt kvalitatīvus veselības aprūpes pakalpojumus un uzlabotu infrastruktūru slimnīcas personālam un darbiniekiem, Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas stacionārā „Biķernieki” ir uzsākts vērienīgs Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekts – stacionāra ēkas energoefektivitātes paaugstināšanai un uzlabošanai. Šobrīd notiek pirmie darbi – ēkas tehniskā stāvokļa izpēte, kas būs par pamatu būvniecības dokumentu izstrādei, lai 2020. gada otrajā pusē tiktu uzsākti projekta ietvaros paredzētie būvdarbi. Plānots, ka stacionāra „Biķernieki” ēkas energoefektivitātes uzlabošanas, kā arī iekšējie apdares darbi tiks pilnībā pabeigti 2022. gadā.

Attēlā: Kaspars Plūme, Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas valdes loceklis

Kaspars Plūme, Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas valdes loceklis: „Esmu gandarīts, ka izdevies pamatot un iegūt finansējumu. Īstenotais projekts ļaus nākotnē ietaupīt līdz pat 30% no siltumenerģijas un elektroenerģijas izmaksām, kā arī padarīs stacionāra centrālo ēku energoefektīvu. Paredzams, ka līdz ar projekta īstenošanu mazināsies arī ēkas uzturēšanas izdevumi. Taču būtiskākais ieguvums - uzlabosies ārstēšanās vides apstākļi stacionāra „Biķernieki” pacientiem, un uzlabosies darba vide arī slimnīcas darbiniekiem.”

Attēlā: stacionāra "Biķernieki" siltummezgls

Projekta ietvaros paredzēts veikt ēkas siltināšanas darbus, ēkas ieejas mezglu pārbūvi, apkures sistēmas regulāciju, telpu temperatūras regulēšanas automātikas uzstādīšanu, mehāniskas ventilācijas sistēmas ierīkošanu, tādējādi samazinot siltumenerģijas patēriņu.

Attēlā: stacionārā "Biķernieki" tiek veikta cauruļvadu siltumizolācija

Austrumu slimnīcas stacionāra „Biķernieki” ēka ir celta 1963.gadā. Kopš tās uzcelšanas veikta tikai daļēja logu nomaiņa un daļēja bēniņu pārseguma siltināšana. 2018.gadā tika izstrādāts stacionāra „Biķernieki” ēkas energosertifikāts. Ēkas faktiskā stāvokļa izpētes laikā tika konstatēts, ka uz fasādēm ir plaisu atvērumi, apmetuma atdalīšanās un krāsas atslāņošanās, jo nav izbūvēta horizontālā hidroizolācija. Ēkas bēniņos atrodas apkures cauruļvadi, kuriem izmantota azbestu saturoša siltumizolācija. Bet karstā ūdens cauruļvadi kopš ēkas uzcelšanas nebija mainīti. Rezultātā tika konstatēti ievērojami siltuma zudumi.

2019.gada 31.oktobrī starp Rīgas Austrumu klīnisko universitātes slimnīcu un Centrālo finanšu un līgumu aģentūru tika noslēgts līgums par Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta “Stacionāra „Biķernieki” energoefektivitātes uzlabošana” īstenošanu. Minētā projekta kopējās izmaksas ir 3 146 182,12 euro. Tā īstenošanai ir pieejams Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums - līdz 2 550 000 euro, valsts budžeta finansējums - līdz 450 000 euro. Tāpat projektā tiks ieguldīti Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas finanšu līdzekļi - 146 182,12 euro apmērā.

Informācija atjaunota: 2019.12.02 - 12:02