Jūs atrodaties šeit

Šogad valsts apmaksās 222 rezidentu apmācību

09.04.2019

2019./2020. studiju gadā valsts finansēs rezidentūru 222 jaunajiem ārstiem. Vairāk plānots apmācīt ārstus tajās specialitātēs, kas šobrīd nozarē ir visnepieciešamākās: ģimenes ārstus, psihiatrus, ķirurgus, anesteziologus, reanimatologus, internistus, neatliekamās medicīnas ārstus u.c.

Veselības ministrija katru gadu līdz aprīlim apstiprina rezidentu vietu skaitu sadalījumu pa specialitātēm, kā arī indikatīvi nosaka sadalījumu turpmākajiem diviem gadiem. 

Salīdzinot ar 2018.gadu, šogad ģimenes ārsta specialitātē ir par 5 rezidentūras vietām vairāk – kopumā 50 vietas. Rezidentūras vietu skaits palielināts arī bērnu psihiatriem – kopumā 6 vietas, internistiem – kopā 20 vietas.

Par rezidentūras vietu sadalījumu iepriekš notikušas sarunas ar nozares profesionālajām asociācijām un biedrībām. Piemēram, sarunās ar  Latvijas slimnīcu biedrību viens no priekšlikumiem bija rezidentūras plānošanā augstāku prioritāti piešķirt ārstu specializācijām, kas sniedz neatliekamo medicīnisko palīdzību, piemēram, ķirurgs, anesteziologs/reanimatologs, internists u.c. Šie mediķi ir pieprasīti visās slimnīcās Latvijā. Līdz ar to lemts apmaksāt 15 rezidentūras vietas anesteziologiem un reanimatologiem, savukārt 7 vietas paredzētas neatliekamās palīdzības ārstiem. 

Tāpat viena no veselības ministres Ilze Viņķeles prioritātēm ir psihiskā veselība. Ņemot vērā lielo speciālistu trūkumu šajā jomā, nākošajā studiju gadā valsts finansēs 7 psihiatru un 8 bērnu psihiatru rezidentūras vietas. 

Attiecībā uz jauno ārstu uzņemšanu rezidentūrā, šogad ieviestas būtiskas izmaiņas. Veselības ministrija vairs neveiks rezidentūras vietu sadalījumu starp augstskolām. Tā vietā abām augstskolām – Rīgas Stradiņa universitātei un Latvijas Universitātei - būs vienota uzņemšanas komisija. Citus gadus izskanējuši pārmetumi, ka rezidentūras vietu sadalījums starp augstskolām ierobežo jauno ārstu izvēles iespējas. Šogad pēc budžeta rezidentūras vietas iegūšanas, students varēs izvēlēties, kurā augstskolā iziet rezidentūru. 

Pieteikšanos rezidentūrai vienotā elektroniskā sistēmā augstskolas organizēs līdz 8.jūlijam, savukārt no 1. līdz 10.augustam notiks vienots atlases konkurss. Pretendents drīkst pieteikties ne vairāk kā uz divām specialitātēm.

Jānorāda, ka jauno speciālistu piesaiste pēc rezidentūras darbam slimnīcās, ir katras ārstniecības iestādes atbildība. Piemēram, vēl brīdī, kad jaunais ārsts mācās, meklēt veidus, kā viņu ieinteresēt strādā konkrētajā ārstniecības iestādē. Tāpat ir nozīme izveidotajai sadarbībai ar ārstniecības iestādi atlasot pretendentus valsts finansētajām rezidentūras vietām. Ja kandidātiem ir līdzvērtīgi rezultāti, priekšroka uz valsts finansētu vietu ir tiem jaunajiem ārstiem, kuri ir noslēguši vienošanos ar pašvaldību vai ārstniecības iestādi ārpus Rīgas par darbu tajā pēc rezidentūras beigšanas.

Avots: Veselības ministrija

Informācija atjaunota: 2019.04.09 - 8:45