Jūs atrodaties šeit

Rīgas Austrumu slimnīca veicina un uzlabo atsevišķu medicīnisko pakalpojumu pieejamību un būtiski samazina zaudējumus

31.07.2019

Rīgas Austrumu klīniskajā universitātes slimnīcā palielināta ambulatoro un rehabilitācijas pakalpojumu pieejamība. Tāpat arī šī gada pirmajos sešos mēnešos palielinājies plānveida dienas stacionārā veikto ķirurģisko operāciju skaits. Šogad Rīgas Austrumu klīniskajai universitātes slimnīcai, salīdzinot ar pagājušā gada pusgada finanšu datiem, ir izdevies būtiski  samazināt zaudējumu apmēru – par 86 %.

Foto: Imants Paeglītis, Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas valdes priekšsēdētājs

Imants Paeglītis, Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas valdes priekšsēdētājs: “Mans uzdevums ir ne tikai sakārtot ārstniecības procesus un pārraudzīt finanšu plūsmu, bet svarīgākais ir nepazaudēt virsmērķi – padarīt pieejamāku un sniegt kvalitatīvu veselības aprūpi pacientam. Tā kā Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca ir lielākā slimnīca, tad arī izaicinājums – sasniegt mērķi ir liels. Esam ceļā. Meklējam risinājumus. Mācāmies sadarboties. Maināmies. Un ir pirmie rezultāti! Ir būtiski uzlabojumi, bet nenoliedzami vēl ir daudz darāmā. Taču jau šobrīd pacients ir ieguvējs. Skaitliski vairāk pacientiem veicām kompjūtertomogrāfijas izmeklējumus, dienas stacionārā veicām vairāk operāciju. Tāpat vairāk pacienti izmantoja valsts apmaksātos rehabilitācijas pakalpojumus. Esam spējuši palīdzēt vairāk pacientiem, kuru ārstēšanās ilgums stacionāri ir līdz 3 dienām. Ķirurgi savu darbu ir izdarījuši par 164 % (*)! Varu tikai pateikties mūsu ārstiem, kuri ir augstākā līmeņa profesionāļi un strādā ar tādu kapacitāti! Protams, apzinos, ka joprojām ir pacienti, kas gaida rindā. Un mana atbilde ir, ka cenšamies, darām un darīsim visu iespējamo, lai pacienti veselības aprūpes pakalpojumus saņemtu savlaicīgāk.”

Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas sniegto ambulatoro pakalpojumu apjoms šī gada sešos mēnešos ir izpildīts pilnā apjomā kā to paredz ar Nacionālo Veselības Dienestu (NVD) noslēgtais līgums (*).

Atsevišķās programmās būtiski palielinājusies pacientu plūsma jeb apkalpoto pacientu skaits, kā arī veikto izmeklējumu skaits. Piemēram:

  • Kompjūtertomogrāfijas pakalpojumi pacientiem ir sniegti 107 % apjomā (*).

Foto: Māra Epermane, Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas Diagnostiskās radioloģijas centra vadītāja

Māra Epermane, Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas Diagnostiskās radioloģijas centra vadītāja: “Pirmajā pusgadā kopējais izmeklējumu skaits ambulatorajiem un stacionārajiem pacientiem ir 33 500. Esam varējuši pieņemt vairāk pacientu un veikt vairāk izmeklējumu. Turklāt pacientiem ir samazināts gaidīšanas laiks uz izmeklējumiem. Varējām to izdarīt, jo, pateicoties valsts atbalstam, ir nomainītas trīs no septiņām vecās tehnoloģijas iekārtām uz jauniem daudzslāņu datortomogrāfiem, kas ļauj izmeklējumus veikt ātrāk, samazināt pielietoto kontrastvielu, starojuma devu pacientiem un iegūt precīzākus attēlus. Jau tuvākajā laikā ar modernāko Baltijā 3 teslu magnētiskās rezonanses iekārtu varēsim veikt daudzkārt precīzākus izmeklējumus onkoloģiskajiem, neiroloģiskajiem u.c. pacientiem. Šīs iekārtas funkcionalitāte ļaus arī mazināt rindas uz izmeklējumiem.”

  • Dienas stacionārā sniegti pakalpojumi (ķirurģiskie) papildus 624 pacientiem. Kopskaitā šī gada pirmajā pusgadā sniegta palīdzība 14 409 pacientiem. Tika veiktas plānotas ķirurģiskās ginekoloģiskās, uroloģiskās, traumatoloģiskās un citas operācijas.

Foto: Nellija Lietuviete, Ginekoloģijas klīnikas vadītāja

Nellija Lietuviete, Ginekoloģijas klīnikas vadītāja: “Vēlos uzsvērt, ka vairums no klīnikā veiktajām operācijām ir sarežģītas ķirurģiskās operācijas. Tādēļ ir dubults gandarījums, ka spējam palīdzēt pacientiem, kuriem citviet strādājoši ārsti dažkārt nevar palīdzēt. Labu rezultatīvo rādītāju atslēgvārds ir mūsu klīnikas ārstu kompetence un profesionālās prasmes. Esam varējuši palīdzēt arī skaitliski vairāk pacientiem nekā iepriekš. Mūsu ārsti operē gan plānveida, gan arī neatliekamās palīdzības pacientus. Jaunie ārsti – rezidenti klīnikā gūst pieredzi un pilnveido prasmes. Tādēļ ceru, ka attīstības tendences arī turpmāk būs pozitīvas.”

  • ambulatorie rehabilitācijas pakalpojumi pacientiem ir sniegti 151% apjomā (*) – kopskaitā 487 pacientiem. Tostarp 165 pacientiem tika sniegti fizioterapijas, ergoterapijas, masāžas u.c. pakalpojumi papildus NVD līgumā plānotajam/paredzētajam (pacientu skaitam).

Foto: Illa Mihejeva, Rehabilitācijas klīnikas vadītāja

Illa Mihejeva, Rehabilitācijas klīnikas vadītāja: “Mūsdienās medicīniskā rehabilitācija ir neatņemama ārstēšanas procesa sastāvdaļa. Savlaicīgi veikta rehabilitācija mazina pacienta nespēju, veicina tā neatkarību mājas dzīvē un/vai atgriezšanos darbā. Protams, mūsu darba rezultāts ir atkarīgs ne tikai no klīnikas speciālistu paveiktā. Ļoti no svara arī pacienta motivācija un aktīva iesaistīšanās rehabilitācijas procesā un jo īpaši - tuvinieku atbalsts! Jāsaprot, ka arī rezultāts mērāms ilgākā laika posmā. Bet ļoti svarīgi ir uzsākt rehabilitāciju agrīni. Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas Rehabilitācijas klīnika nodrošina rehabilitācijas pakalpojumu pēctecību: nodrošinot akūtās rehabilitācijas pakalpojumus pacientiem, kuri stacionēti, sniedzot neatliekamo palīdzību (piemēram, insulta, politraumas guvušie pacienti u.c.), kā arī veicot pacientu atlasi tālākajiem rehabilitācijas posmiem. Kopš šī gada aprīļa mēneša nodrošinām rehabilitācijas diennakts stacionāra pakalpojumus stacionārā Biķernieki un no jūlija mēneša - stacionārā Tuberkulozes un plaušu slimību centrs. Tas ir paredzēts pacientiem, kuriem ir grūti pārvietoties un/vai aprūpēt sevi, kā arī cilvēkiem ar sazināšanās grūtībām. Jāatzīst, ka palīdzība būtu nepieciešama skaitliski daudz lielākam pacientu skaitam. Tādēļ esam gandarīti, ka varējām palīdzēt vairāk cilvēkiem atgriezties sociālās un/vai darba vides apritē.”

Savukārt no Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas sniegto stacionāro pakalpojumu klāsta, veiksmīgi darbojas tā sauktā īslaicīgās ķirurģijas stacionārā programma (kad pacients uzturas stacionārā līdz 3 dienām). Papildus plānotajam, palīdzība tika sniegta 283 pacientiem - lielākoties tie ir Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas klīnikas Gaiļezers un klīnikas Latvijas Onkoloģijas centrs pacienti. Kopskaitā palīdzība tika sniegta 721 pacientam.

Ja 2018. gada pirmo pusgadu slimnīca noslēdza ar vairāk nekā 4 miljoniem eiro lieliem zaudējumiem, tad šī gada pirmajā pusgadā tos ir izdevies samazināt līdz 713 tūkstošiem eiro.

Foto: Ieva Jauģiete, Finanšu direktore

Ieva Jauģiete, Finanšu direktore: “Būtisks finanšu līdzekļu ietaupījums ir panākts pateicoties Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas iekšējo resursu apzināšanai un optimizācijai. Šobrīd notiek smags, bet konstruktīvs dialogs, lai Latvijas lielākās slimnīcas plašais ārstniecības pakalpojumu klāsts tiktu finansēts atbilstoši reālajām izmaksām. Ir veiktas investīcijas jaunās paaudzes medicīnas iekārtās. Piemēram, pacientiem staru terapijā tagad pieejami jauni lineārie paātrinātāji. Vecās iekārtas tika norakstītas, kas no grāmatvedības skatpunkta rada zaudējumus slimnīcai. Taču pacienti viennozīmīgi ir ieguvēji. Tas ir uzskatāms piemērs, ka finanšu plūsmai jābūt pakārtotai pacienta vajadzībām. Esam arī uzlabojuši saziņu ar parādniekiem, ieviešot SMS atgādinājumu nosūtīšanu, un tagad jau atgūstam virs 30% no parādiem par slimnīcā saņemto medicīnisko palīdzību.” 

(*) ar NVD noslēgtais līgums paredz plānoto, valsts apmaksāto ārstniecības pakalpojumu apjomu, tostarp - pacientu skaitu un/vai veikto izmeklējumu skaitu.

Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca ir lielākā ārstniecības iestāde valstī. Šeit nonāk vissmagāk cietušie cilvēki no visas Latvijas. Katru gadu Rīgas Austrumu slimnīcas stacionāros ārstējas aptuveni 70 000 pacientu, dienas stacionārā vairāk nekā 20 000 pacientu, bet ambulatori veselības aprūpes pakalpojumus šeit saņem turpat 300 000 pacientu.

Informācija atjaunota: 2019.07.31 - 11:31