Jūs atrodaties šeit

Rīgas Austrumu slimnīcā gada laikā tiks izveidots Baltijā lielākais un modernākais ķirurģijas centrs

13.09.2013

Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas (Rīgas Austrumu slimnīcas) valde šodien, 12.septembrī, ar būvkompāniju „RE&RE” parakstīja līgumu par Operāciju bloka rekonstrukciju stacionārā „Gaiļezers”. Pateicoties Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzfinansējumam1, Latvijā lielākajā operatīvās ķirurģijas centrā līdz nākamā gada rudenim tiks izveidotas 22 mūsdienīgi aprīkotas, universālas, augstas noslodzes operāciju zāles, kurās gada laikā vidēji varētu veikt vairāk nekā 25 tūkstošus neatliekamo un plānveida operāciju.

Rīgas Austrumu slimnīcas valdes priekšsēdētājs prof. Viesturs Boka akcentēja, ka katrs ceturtais Latvijā hospitalizētais pacients saņem palīdzību Rīgas Austrumu slimnīcā, tāpēc slimnīcai ir svarīgi rūpēties par atbilstošas infrastruktūras attīstību, lai varētu nodrošināt kvalitatīvu veselības aprūpi. Pateicoties Veselības ministrijas atbalstam, Rīgas Austrumu slimnīcai tagad ir iespēja būtiski uzlabot ķirurģisko pakalpojumu sniegšanas infrastruktūru, izveidojot lielāko un modernāko ķirurģijas centru Baltijā.

Būvniecības uzņēmuma „RE&RE” valdes priekšsēdētājs Ainārs Pauniņš uzsver, ka „atbilstoši Latvijas ārstu profesionalitātes pasaules līmenim jābūt arī pasaules līmeņa apstākļiem gan darbiniekiem, gan pacientiem. Uzsākot projektu kā ārsti dodot Hipokrāta zvērestu, tā mēs – solāmies visu projekta laiku pēc labākās profesionālās sirdsapziņas strādāt un izpildīt šos rekonstrukcijas darbus, pēc iespējas netraucēt slimnīcas darbību pārējā ēkas daļā, respektējot slimnīcas darbiniekus un pacientus, un jau pēc gada nodot šīs telpas tās lietotājiem un pacientiem”.

Esošajā Operāciju blokā stacionārā „Gaiļezers” ir 16 operāciju zāles, kurās 24 stundas diennaktī un septiņas dienas nedēļā nodrošina neatliekamo un plānveida ķirurģiju tādos profilos kā vispārējā ķirurģija, abdominālā ķirurģija, endokrīnā ķirurģija, hepatobiliārā ķirurģija, neiroķirurģija, politraumas, traumatoloģija un ortopēdija, uroloģija, ginekoloģija, proktoloģija, asinsvadu ķirurģija, mikroķirurģija. Ņemot vērā to, ka Operāciju bloks nopietnus remontdarbus nav piedzīvojis kopš 1979.gada, telpas un to infrastruktūra ir novecojušas un neatbilst mūsdienu prasībām.

Veicot Operāciju bloka rekonstrukciju, Rīgas Austrumu slimnīca varēs īstenot ķirurģisko pakalpojumu centralizāciju stacionārā „Gaiļezers”, vienlaikus samazinot operāciju intensitāti citos slimnīcas stacionāros. Tāpat tiek plānots paaugstināt pacientu drošību un komfortu un uzlabot personāla darba apstākļus.

Rekonstrukcijā plānots izmantot mūsdienu prasībām atbilstošus tehnoloģiskus risinājumus: operāciju zāļu un citu specifisko telpu apdarē plānots izmantot augstas kvalitātes, higiēnas prasībām atbilstošus materiālus, īpaši nosacījumi izvirzīti energoefektivitātei un ventilācijas sistēmu darbībai, tādējādi nodrošinot rekonstruēto telpu izmantošanas ilgtspēju. Rekonstruējamo telpu kopējā platība 6 900 kvadrātmetri.

Rekonstrukcijas darbu laikā stacionārā „Gaiļezers” ķirurģiskā aktivitāte netiek pārtraukta – pārvietojot operāciju zāles uz citām tam piemērotām telpām, pacientiem, tāpat kā līdz šim, tiek sniegta gan plānveida, gan neatliekamā operatīvā palīdzība.
Būvniecības uzņēmuma „RE&RE” valdes priekšsēdētājs Ainārs Pauniņš uzsver, ka „atbilstoši Latvijas ārstu profesionalitātes pasaules līmenim jābūt arī pasaules līmeņa apstākļiem gan darbiniekiem, gan pacientiem. Uzsākot projektu kā ārsti dodot Hipokrāta zvērestu, tā mēs – solāmies visu projekta laiku pēc labākās profesionālās sirdsapziņas strādāt un izpildīt šos rekonstrukcijas darbus, pēc iespējas netraucēt slimnīcas darbību pārējā ēkas daļā, respektējot slimnīcas darbiniekus un pacientus, un jau pēc gada nodot šīs telpas tās lietotājiem un pacientiem”.

ERAF līdzfinansētā projekta kopējās izmaksas plānotas 12,176 miljonu latu apmērā, no kuriem ERAF finansējums ir 8,421 miljons latu, bet Rīgas Austrumu slimnīcas finansējums (valsts galvotais aizdevums) – 3,755 miljoni latu. Realizējot projektu, tiks veikta Operāciju bloka rekonstrukcija, atbilstošu tehnoloģiju piegāde un montāža, kā arī īstenota stacionāra „Gaiļezers” 7.korpusa telpu rekonstrukcijas II kārta.

Informācija par ķirurģisko aktivitāti Rīgas Austrumu slimnīcā. Gada laikā slimnīcas stacionāros („Gaiļezers”, „Latvijas Onkoloģijas centrs”, „Biķernieki”, „Linezers” un „Tuberkulozes un plaušu slimību centrs”) veic vairāk nekā 25 tūkstošus operāciju – 2011.gadā veiktas 25 125 operācijas, 2012.gadā – 25 826 operācijas, bet šā gada astoņos mēnešos – 16 834 operācijas. Stacionārā „Gaiļezers” veic ap 60% no visām Rīgas Austrumu slimnīcā izdarītajām operācijām.

Pēdējo gadu laikā Rīgas Austrumu slimnīcā ir īstenoti vairāki attīstības projekti ar mērķi sekmēt kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību iedzīvotājiem. Noslēdzies ERAF līdzfinansētais projekts2 10.164 miljonu latu apmērā (8.419 miljoni latu ERF līdzfinansējums un 1.308 miljoni latu valsts finansējums un 436 230 lati Rīgas Austrumu slimnīcas finansējums), kurš ļāvis īstenot sekojošas aktivitātes:

- Ēku rekonstrukcija un renovācija – veikta stacionāra „Gaiļezers” 9.korpusa telpu grupu renovācija (izveidoti diagnostiskās kardioloģijas, funkcionālās diagnostikas, diagnostiskās radioloģijas kabineti, kabineti Ambulatorās daļas speciālistu pieņemšanai, Bronhoskopijas kabinets), veikta stacionāra „Latvijas Onkoloģijas centrs” terapeitiskās radioloģijas struktūrvienību telpu rekonstrukcija, veikta stacionāra „Biķernieki” ķirurģiskā profila nodaļas (Latvijas Apdegumu centra) renovācija, veikta stacionāra „Gaiļezers” 7.korpusa telpu rekonstrukcija, izveidojot telpas Invazīvās radioloģijas nodaļas, Invazīvās kardioloģijas nodaļas un Diagnostiskās kardioloģijas nodaļas vajadzībām;

- Slimnīcas ēku ārējā renovācija: sienu siltināšanas darbi un logu nomaiņa - stacionāra „Biķernieki” logu, ārdurvju nomaiņa un stacionāra „Gaiļezers” 9. korpusa logu nomaiņa, stacionāra „Latvijas Onkoloģijas centrs” ēkas siltināšana, stacionāra ”Gaiļezers” ēkas siltināšana, logu nomaiņa un stacionāra „Latvijas Onkoloģijas centrs” vitrīnu nomaiņa.

- Materiāli tehniskie līdzekļi un aprīkojums – piegādāts un uzstādīts elektrofizioloģijas laboratorijas komplekts, stacionārā „Gaiļezers” nomainītas pacientu gultas – iegādātas 812 funkcionālās hidrauliskās gultas, 27 funkcionālas elektromehāniskās gultas, 11 intensīvās terapijas gultas, 8 funkcionālie hemodialīzes krēsli un 850 pacientu galdiņi;

Rīgas Austrumu slimnīcas attīstība turpinās. Jau šobrīd uzsākts darbs pie vairākiem projektiem, kuru īstenošana vēl vairāk veicinās augstas kvalitātes veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību iedzīvotājiem. Kā nozīmīgākos no tiem var minēt Ambulatorās daļas rekonstrukciju stacionārā „Gaiļezers”, Ķīmijterapijas un hematoloģijas klīnikas nodaļu pārcelšana uz atbilstoši aprīkotām telpām stacionārā „Latvijas Onkoloģijas centrs”, Ķirurģiskās infekcijas klīnikas telpu rekonstrukcija stacionārā „Biķernieki” u.c.

Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca, ik gadu sniedzot stacionāro palīdzību vairāk nekā 92 tūkstošiem pacientu un ambulatorās konsultācijas gandrīz 490 tūkstošiem pacientu, ir lielākā daudzprofilu ārstniecības iestāde Latvijā. Tās sastāvā darbojas seši stacionāri: „Gaiļezers”, „Latvijas Onkoloģijas centrs”, „Linezers”, „Biķernieki”, „Latvijas Infektoloģijas centrs” un „Tuberkulozes un plaušu slimību centrs”.

1 ERAF projekts Nr.3DP/3.1.5.3.1/11/IPIA/VEC/010 „Stacionārās veselības aprūpes infrastruktūras pilnveidošana SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca””

2 ERAF projekts Nr. 3DP/3.1.5.1/09/IPIA/VSMTVA/004 „Stacionārās veselības aprūpes infrastruktūras pilnveidošana SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”, veicot pasākumus veselības aprūpes pakalpojumu kvalitātes un izmaksu efektivitātes uzlabošanai, kā arī energoresursu izmantošanas efektivitātes paaugstināšanai”

Informācija atjaunota: 2013.09.13 - 11:20