Jūs atrodaties šeit

Rīgas Austrumu slimnīcā atklāj izbūvētās tīrtelpas

19.08.2020

Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas stacionārā Latvijas onkoloģijas centrs ir noslēdzies tīrtelpu izbūves process, kas pēc to sertifikācijas sniegs jaunas ārstniecības iespējas, galvenokārt - onkoloģiskajiem pacientiem, kuriem ārstniecības procesā būs nepieciešama cilmes šūnu transplantācija.

Imants Paeglītis, Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas valdes priekšsēdētājs: "Lai nodrošinātu cilmes šūnu transplantāciju ir nepieciešama atbilstoša infrastruktūra. Esam veikuši pirmo posmu – tīrtelpu izbūvi. Tam sekos šo telpu sertifikācija. Esam ceļā uz Cilvēka audu un šūnu apstrādes centra izveidi, kas nākotnē ļautu visus ārstēšanas posmus nodrošināt pacientiem tepat (uz vietas) Latvijā – ierastā vidē, savā valodā un tuviniekiem atbalstot."  

Profesore Sandra Lejniece, Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas Ķīmijterapijas un hematoloģijas klīnikas vadītāja: “Šobrīd Latvijā sekmīgi tiek veiktas divu veidu transplantācijas: autologā un no ģimenes donora. Esam vienīgā ārstniecības iestāde Latvijā, kas īsteno šāda veida ārstēšanu. Ja cilmes šūnu transplantācijai izveidosim nepieciešamo infrastruktūru, lai apstrādātu cilvēka audus un šūnas atbilstoši Eiropas Savienībā noteiktajiem standartiem, Rīgas Austrumu klīniskajā universitātes slimnīcā varēs tālāk attīstīt perifērisko asiņu cilmes šūnu transplantācijas programmu – šobrīd pieejamajai autologajai un alogēnajai transplantācijai no ģimenes donora pievienojot arī transplantāciju no ārpus ģimenes donora.”

Edgars Pudzis, Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas Būvniecības daļas vadītājs: „ Plānotā Cilvēka šūnu un audu apstrādes centra tīrtelpu izveidošana ir pēdējo gadu tehnoloģiski sarežģītākais būvniecības projekts Rīgas Austrumu klīniskajā universitātes slimnīcā. Ja sākotnējais plāns bija izveidot ISO standartam atbilstošas telpas, tad jau būvniecības laikā pieņēmām jaunu izaicinājumu – izveidot telpas atbilstoši augstākajam pasaules standartam – GMP (Good manufacturing pracitce), kas nodrošinās slimnīcas infrastruktūras ilgtspēju vēl daudzus gadus uz priekšu. Šis projekts bija liels mācīšanās izaicinājums, kas apvienoja zināšanas un prasmes gan no slimnīcas ārstniecības un tehniskā personāla, gan būvuzņēmēja pieredzi un piesaistīto ārējo ekspertu zināšanas.”

Izbūvēto tīrtelpu prasības un aprīkojums

Lai varētu veikt audu un šūnu apstrādi atbilstoši Latvijas un Eiropas normatīvo aktu prasībām, viens no svarīgākajiem nosacījumiem - tīrtelpās jābūt nodrošinātai gaisa plūsmas tīrībai, kas nepieļauj mikrobioloģiskā un piesārņojuma daļiņas gaisā. Tādēļ ir izbūvētās ventilācijas sistēmas, kas spēj nodrošināt cilmes šūnu apstrādes procesam atbilstošu gaisa padevi. Ir veikta inženierkomunikāciju pārbūve un inženiertīklu izbūve. Ir izbūvētas gaisa spiediena mērīšanas un kontroles sistēmas, kā arī daļiņu kontroles iekārtas. Telpām ir paaugstinātas drošības prasības, tādēļ ir ierīkotas pieejas kontroles sistēmas, kas nepieļauj nesankcionētu iekļūšanu telpās. Starpsienas, grīdas, griesti, durvis un materiālu padeves lūkas ir izbūvētas no stingri definētiem būvmateriāliem un saskaņā ar detalizētām norādēm par darbu izpildes gaitu un sagaidāmo rezultātu. Tāpat būtiski uzlaboti apstākļi cilmes šūnu uzglabāšanai,  izvietojot tās tieši blakus jaunizveidotajām tīrtelpām, uzlabojot dzesēšanas sistēmas un telpas drošības sistēmas. Tīrtelpas ir aprīkotas ar laminārajiem skapjiem, kas nodrošina A tīrības klases gaisa plūsmu, piemērotiem ledusskapjiem un citu aprīkojumu, kas nepieciešams audu un šūnu apstrādei. Arī galdi, krēsli un plaukti, ir iegādāti atbilstoši tīrtelpu prasībām, lai šajās telpās varētu uzturēt un nodrošināt tīrības režīmu. Jaunizbūvētās telpas sagatavotas sertificēšanai un izmantošanai, atbilstoši GMP (labas ražošanas prakses) un ISO standarta prasībām.

Asoc.prof. Haralds Plaudis, Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas ārstniecības direktors: “Šobrīd, uzsākot tīrtelpu sertifikācijas procesu, tiek pilnveidoti un uzlaboti ārstniecības procesa jautājumi. Ne tikai juridiskie un finanšu jautājumi, bet arī, piemēram, atsevišķu Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas klīniku sertifikācijas procesi, konkrēta ārstniecības pakalpojuma sniegšanai. Tas neizbēgami veicinās mediķu izaugsmi – zināšanu un profesionālo prasmju pilnveidi. Piemēram, pateicoties izbūvētajām tīrtelpām, Oftalmoloģijas klīnikas ārsti nākotnē varētu veikt radzenes transplantācijas operācijas. Un mūsu slimnīcas ārstiem būs nodrošinātas jaunas iespējas – veikt zinātniskos un klīniskos pētījumus, kuru veikšanai attiecīgi nepieciešama audu un šūnu apstrāde.”

Izziņai. Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas Ķīmijterapijas un hematoloģijas klīnikas Hematoloģijas un transplantācijas nodaļa ir vienīgā vieta Latvijā, kur pacientiem ar onkoloģiskajām hematoloģiskajām slimībām var nodrošināt nepieciešamo autologo vai alogēno cilmes šūnu transplantāciju, ja tas nepieciešams kombinācijā ar ķīmijterapiju. Kaulu smadzeņu transplantācija mēnesī tiek veikta vidēji 4 pacientiem, savukārt gada laikā – gan autologo, gan alogēno cilmes šūnu transplantāciju saņem vidēji 34 cilvēki. Pirmā perifēro asiņu cilmes šūnu transplantācija tika veikta 2000. gada 15. maijā, - tolaik vēl slimnīcas "Linezers" Hematoloģijas centrā. Kopš Latvijā tiek veikta kaulu smadzeņu transplantācija, palīdzība ir sniegta vairāk nekā 300 cilvēkiem.

Tīrtelpu atklāšanā piedalījās (att. no kreisās): Rīgas Austrumu slimnīcas Būvniecības daļas vadītājs Edgars Pudzis, ārstniecības direktors un ķirurģijas galvenais speciālists asoc. prof. Haralds Plaudis, stacionāra "Latvijas Onkoloģijas centrs" galvenais ārsts Viesturs Krūmiņš, stacionāra "Latvijas onkoloģijas centrs" Ķīmijterapijas un hematoloģijas klīnikas Hematoloģijas nodaļas vadītāja Daiga Auziņa, Kvalitātes speciāliste Biruta Iļjiča - Vasera, stacionāra "Latvijas Onkoloģijas centrs" Ķīmijterapijas un hematoloģijas klīnikas 1F Cilmes šūnu un hematopatoloģijas nodaļas vadītāja Alla Rivkina, stacionāra "Latvijas Onkoloģijas centrs" 1B Hematoloģijas-transplantācijas nodaļas virsmāsa Inguna Rozentāle, preses sekretāre Ilga Namniece un valdes priekšsēdētājs Imants Paeglītis. 

Katrā telpā atrodas laminārās plūsmas skapis, kas nodrošina parauga aizsardzību un sildīšanu, kā arī viena padeves lūka. 

Viens no būtiskākajiem nosacījumiem, lai varētu veikt audu un šūnu apstrādi atbilstoši Latvijas un Eiropas normatīvo aktu prasībām – jābūt nodrošinātai gaisa plūsmas tīrībai, kas nepieļauj mikrobioloģiskā un piesārņojuma daļiņas gaisā. Izbūvētās ventilācijas sistēmas spēj nodrošināt cilmes šūnu apstrādes procesam atbilstošu gaisa padevi.

Katrā telpā atrodas viena materiālu padeves lūka, kas nodrošina materiālu padošanu un izdošanu tīrtelpās no neklasificētām telpu daļām. Lūkas ir izgatavotas no nerūsējoša tērauda ar stiklotām durvīm. Durvju aktivizācija darbojas ar slēdzi un darba stāvokļa indikatoriem. Durvju aizvēršanu nodrošina elektromagnētiskais slēdzis. 

Specializētas tvertnes cilmes šūnu uzglabāšanai. To gaisa temperatūra tuvojas absolūtai nullei. 

Skābekļa padeves kontroles ierīce.

Izbūvētās tīrtelpas atrodas stacionārā "Latvijas Onkoloģijas centrs". Pēc telpu sertifikācijas pilnā apjomā tiks sniegtas jaunas ārstniecības iespējas, galvenokārt - onkoloģiskajiem pacientiem, kuriem ārstniecības procesā būs nepieciešama cilmes šūnu transplantācija.

Projekts tika uzsākts šī gada 9. janvārī, tā kopējāsa izmaksas ir 669 135,43 EUR (iesk. PVN), finansējumu 583 704 EUR (iesk. PVN) apmērā piešķīra Veselības ministrija, savukārt – 85 431,42 EUR (iesk. PVN) ir Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas līdzfinansējums.

Informācija atjaunota: 2020.08.20 - 8:58