Jūs atrodaties šeit

Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas valdes locekļa pienākumus uzsācis pildīt Andis Pinkulis

01.06.2020

Šodien Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas  valdes locekļa pienākumus uzsācis pildīt Andis Pinkulis, kuru Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas padome ievēlēja amatā padomes sēdē, kas notika šī gada 28.maijā.

“Esmu gandarīts pievienoties Latvijā lielākās daudzprofilu ārstniecības iestādes darbinieku komandai!” – stājoties amatā saka Andis Pinkulis,- “Mans mērķis ir sekmēt, lai slimnīcas pacientiem, viņu tuviniekiem,   darbiniekiem un valsts kapitāla daļu turētājam tiek stiprināta pārliecība, ka ārstniecības pakalpojumi mūsu slimnīcā būs pieejami tad, kad tie visvairāk nepieciešami un to kvalitāte atbilst visaugstākajiem  nozares standartiem. Turklāt esmu pārliecināts, ka pakalpojuma efektivitāti iespējams uzlabot izmantojot priekšrocības un iespējas, kuras nodrošina pašreizējais tehnoloģiju un digitalizācijas laikmets.”

Andis Pinkulis 2019.gadā ir uzsācis maģistrantūras studijas uzņēmējdarbības vadībā. Iepriekš ieguvis ekonomista kvalifikāciju grāmatvedībā un bakalaura grādu fizikā. No 2004. – 2017. gada novembrim viņš ieņēma vadošus amatus AS “Latvenergo” un AS “Sadales tīkls”, septiņus gadus bijis AS “Sadales tīkls” valdes priekšsēdētājs un izpilddirektors.

Andis Pinkulis tika izvēlēts amatam  atklāta konkursa rezultātā. Veselības ministrija kā slimnīcas valsts kapitāla daļu turētāja 2019.gada 25.oktobrī izsludināja atklātu konkursu uz valdes locekļa amatu, un tās izveidotā Nominācijas komisija 2020.gada 6.februārī pieņēma lēmumu par divu atbilstošāko kandidātu izvirzīšanu valdes locekļa amatam.

Saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 107.panta otrās daļas 1.punktu viens no Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas padomes uzdevumiem ir ievēlēt valdes locekļus. Tādējādi Nominācijas komisijas lēmums atbilstoši minētajam likumam un Ministru kabineta 2020.gada 7.janvāra noteikumiem Nr.20 “Valdes un padomes locekļu nominēšanas kārtība kapitālsabiedrībās, kurās kapitāla daļas pieder valstij vai atvasinātai publiskai personai” tika virzīts izlemšanai Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas padomei. Tiekoties ar Nominācijas komisijas izvirzītajiem kandidātiem, izvērtēja šo kandidātu izglītību, iepriekšējo profesionālo pieredzi, kompetences, kā arī redzējumu par Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas turpmāko attīstību, un par atbilstošāko valdes locekļa amatam atzina Andi Pinkuli.

Informācija atjaunota: 2020.06.01 - 17:55