Jūs atrodaties šeit

Pētījums: pacienti augstu vērtē veselības aprūpes pakalpojumu kvalitāti

21.01.2019

Latvijas iedzīvotāji visaugstāk vērtē Neatliekamā medicīniskā palīdzības dienesta mediķu, ārstu speciālistu un ģimenes ārstu sniegtos veselības aprūpes pakalpojumus – secināts nesen veiktā pētījumā par pacientu apmierinātību ar veselības aprūpes pakalpojumu kvalitāti Latvijā. Pētījuma rezultāti tiks izmantoti, lai turpinātu uzlabot veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību un kvalitāti.

Pēc Nacionālā veselības dienesta pasūtījuma* SIA «Projektu un kvalitātes vadība» un SIA «Aptauju Centrs» pētnieku grupa ir noskaidrojusi to Latvijas iedzīvotāju, kuri pēdējā gada laikā Latvijā ir saņēmuši valsts apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus, viedokli par sniegto pakalpojumu kvalitāti.

Kopumā ar veselības aprūpes sistēmas pakalpojumiem vairāk kā puse aptaujāto Latvijas iedzīvotāju ir apmierināti. Vienlaikus vēl augstāka pacientu apmierinātība ir par konkrētiem pakalpojumiem. Visaugstāk tiek vērtēts Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta mediķu darbs (apmierinātības indekss - 8,21 no 10 iespējamiem punktiem), tam seko ārstu speciālistu sniegtie pakalpojumi (7,97), ģimenes ārstu (7,67), steidzamās palīdzības – traumpunktu, uzņemšanas nodaļu – pakalpojums (7,44) un slimnīcu stacionāros sniegtā palīdzība (7,32).

Augstais vērtējums visos veselības aprūpes līmeņos ir tieši saistīts ar pacientam sniegtiem saprotamiem un noderīgiem medicīnas personāla skaidrojumiem par veselības stāvokli, ārstēšanas gaitu un medikamentu lietošanu. Pētījumā secināts, ka pacientu apmierinātībā ar veselības aprūpes pakalpojumiem pat to pieejamības aspekts nav tik izšķirošs kā komunikācijas kvalitāte.

Pētnieki arī secina, ka iedzīvotāji, vērtējot saņemto pakalpojumu kvalitāti, tos skata kā atsevišķu individuālu epizodi un nevērtē visas sistēmas kontekstā. Savukārt, vērtējot valsts sniegto veselības aprūpes pakalpojumus kopumā, iespējams, tiek pielietots sabiedrībā jau iedibināts viedoklis par veselības aprūpes sistēmu.

Pētījumā analizēta arī Latvijas iedzīvotāju apmierinātība ar e-veselību. Lielākā daļa aptaujāto šajā aspektā snieguši pozitīvu vērtējumu.

Analizējot pacientu izvēles, pētījumā secināts, ka, piemēram, ārsta speciālista izvēlē būtisku lomu spēlē ģimenes ārsta ieteikumi. Diemžēl iedzīvotājiem trūkst zināšanu par to, kur gūt informāciju, lai saņemtu valsts apmaksātos veselības aprūpes pakalpojumus ātrāk. Te jāatzīmē, ka interneta vietnē rindapiearsta.lv var uzzināt, kuras ārstniecības iestādes sniedz valsts apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus un kur tos var saņemt ātrāk. Gaidīšanas laiks dažādās ārstniecības iestādēs ir atšķirīgs. Ja valsts apmaksāta veselības aprūpes pakalpojuma saņemšanai vienā ārstniecības iestādē ir jāgaida rindā, pacients var izmantot savas tiesības vērsties citā ārstniecības iestādē, kurā gaidīšanas rindas nav vai tā ir mazāka. Bieži pacienti vēlas saņemt pakalpojumu universitātes slimnīcās, kā rezultātā tajās ir arī ilgākais gaidīšanas laiks. Vienlaikus citās ārstniecības iestādēs tikpat kvalitatīvu pakalpojumu var saņemt ātrāk.

Pētījuma autori snieguši arī ieteikumus politikas veidotājiem, medicīnas personālam un arī pašiem pacientiem, lai apmierinātība ar saņemtajiem pakalpojumiem būtu vēl augstāka. Pacientu iesaiste veselības aprūpes sistēmas kvalitātes pilnveidošanā ir pilnīgi pašsaprotama.

*Pētījums veikts NVD īstenotā un ESF līdzfinansētajā projektā Nr.9.2.3.0/15/I/001 “Veselības tīklu attīstības vadlīniju un kvalitātes nodrošināšanas sistēmas izstrāde un ieviešana prioritāro veselības jomu ietvaros”

Pētījums: pacienti augstu vērtē veselības aprūpes pakalpojumu kvalitāti

Avots: Veselības ministrija

Informācija atjaunota: 2019.01.21 - 13:46