Jūs atrodaties šeit

Oktobrī pirmo reizi notiks Latvijas Psiholoģijas dienas

23.09.2013

  No š.g. 5.līdz 24.oktobrim Latvijā pirmo reizi notiks Psiholoģijas dienas. Šādus pasākumus starptautiskā līmenī rīko Apvienoto Nāciju Organizācija sadarbībā ar Amerikas Psiholoģijas Asociāciju. Psiholoģijas dienu ietvaros plānoti vairāk kā 47 pasākumi, kas paredzēti ne vien nozares profesionāļiem, bet arī  ikvienam interesentam - konferences, lekcijas, meistardarbnīcas, bezmaksas psiholoģiskās konsultācijas, psiholoģiskā kino seansus ar tiem sekojošu viedokļu apmaiņu, ko vadīs psihologi, zinātnieki, augstskolu docētāji .

 Pasākumu mērķis ir sekmēt atvērtu, radošu vidi profesionālai diskusijai, kā arī informēt plašāku sabiedrību par psihologu darbu, pastāstīt, ko psihologi var piedāvāt ikvienam Latvijas iedzīvotājam tajā skaitā - veicināt izpratni par to, kādas atšķirības ir starp psihologa, psihoterapeita un psihiatra pakalpojumiem. Ņemot vērā to, ka Latvijā pietrūkst iespēju saņemt valsts apmaksātu psiholoģisko palīdzību, savukārt iedzīvotāju zemā maksātspēja kavē cilvēku gatavību pašiem apmaksāt psihologa pakalpojumus, psiholoģijas dienu ietvaros notiks labdarības koncerts „Izvēlies dzīvot!”, kurā iegūtie līdzekļi tiks ziedoti Krīzes centram „Skalbes” interneta forumam pašnāvības gadījumu skaita mazināšanai.
   Pašreiz psiholoģijas nozares attīstību kavē normatīvā regulējuma trūkums, tāpēc Psiholoģijas dienu ietvaros notiks ekspertu diskusija par topošo psihologa darbību reglamentējošo likumprojektu. Nozīmīga vieta plānotajās aktivitātēs paredzēta bezmaksas psiholoģiskajām konsultācijām, ko sniegs speciālisti atkarības jautājumos, individuālpsiholoģiskajā pieejā, sporta psiholoģijā. Būs konsultācijas cukura diabēta pacientiem un viņu tuviniekiem, savukārt skolēnu vecāki varēs saņemt skolu psihologu konsultācijas.
Interesants un Latvijā inovatīvs pasākums būs sešas kino pēcpusdienas, kur diskusijas vadīs psihologs.
Latvijas Psiholoģijas dienu programma ir pieejama interneta vietnē www.psihologijasdienas.lv.

Latvijas Psiholoģijas dienu-2013 pasākumu rīkotāji:
Latvijas Individuālpsiholoģijas asociācija,
Latvijas Klīnisko psihologu asociācija,
Latvijas Organizāciju psihologu biedrība,
Latvijas Psihologu biedrība,
Latvijas Veselības psiholoģijas asociācija,
Latvijas Skolu psihologu asociācija,
Latvijas Sporta psiholoģijas asociācija,
Baltijas Psiholoģijas un Menedžmenta augstskola,
Daugavpils Universitāte,
Latvijas Universitāte,
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija,
Rīgas Stradiņa Universitāte,
Latvijas Testu komisija.

Plašāku informāciju Jums sniegs Gunta Freimane, tālr.29409313, Marika Grasmane, tālr.28634639 vai Reinis Lazda, tālr. 29446299.

Informācija atjaunota: 2013.09.23 - 9:22