Jūs atrodaties šeit

Lielās slimnīcas un veselības ministre vienojas par integrētas veselības aprūpes attīstību

03.09.2020

Ceturtdien, 3. septembrī, Latvijas Lielo slimnīcu asociācijas (LLSA) rīkotajā diskusijā piedalījās trīs klīniskās universitātes slimnīcas, ārstniecības komandas un veselības ministre, lai kopīgi vienotos par būtiskiem priekšnoteikumiem un uzlabojumiem slimnīcu attīstībā un pacientu pieredzes uzlabošanā.

Plāns paredz, ka Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca, Paula Stradiņa Klīniskā universitātes slimnīca un Bērnu klīniskā universitātes slimnīca integrētas veselības aprūpes ietvaros attīsta:

  1. Individualizētu ārstniecības pieeju – katram pacientam tiktu izstrādāts individuāls ārstniecības plāns visam ārstniecības procesam, ņemot vērā veselības stāvokli, iespējamos riskus un pacienta vajadzības.
  2. Multidisciplināru un starpinstitucionālu sadarbību – mūsdienās tas iespējams ar drošu IT risinājumu un digitālo saziņas iespēju atbalstu, kas ļauj operatīvi apmainīties ar informāciju, organizēt konsīlijus arī ar pacienta iesaisti.
  3. Pēctecību – pilnvērtīgs un iekļaujošs (t.sk. ģimenes iesaiste) pacienta ceļš dažādos veselības aprūpes līmeņos, sagatavojot un izglītojot pacientu un ģimeni ilgstošai aprūpei gan KUS, gan ģimenes ārstu un sadarbības slimnīcu līmenī.
  4. “Vienas pieturas” ārstniecības modeli, kas pacientiem ar hroniskām un smagām diagnozēm ļauj saņemt dažādu speciālistu konsultācijas un izmeklējumus vienas vizītes ietvaros, tādā veidā uzlabojot pacienta pieredzi un īsākā laika posmā iegūstot kopainu par savu veselības stāvokli.
  5. Pacienta iesaisti lēmumu pieņemšanā – sarežģītos ārstniecības gadījumos ir būtiski ņemt vērā pacienta mērķi, kas var ietekmēt viņa turpmāko dzīves kvalitāti.

Imants Paeglītis, Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas valdes priekšsēdētājs: "Visus ārstniecības pakalpojumus ir nepieciešams koncentrēt vienuviet - Hipokrāta ielas kompleksā, izveidojot papildu ārstniecības korpusu jeb Centrālo korpusu. Tas ļaus ne tikai nodrošināt efektīvāku resursu izmantošanu un būvju uzturēšanas izmaksu mazināšanu, bet galvenais – mūsdienīgu, drošu un draudzīgu ārstēšanās vidi un pacienta ceļu mūsu slimnīcā".

Aleksejs Višņakovs, Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas valdes loceklis un Neatliekamās medicīnas un pacientu uzņemšanas klīnikas vadītājs: "Mūsu prioritāte šobrīd ir gatavība krīzes situācijām – neatliekamās palīdzības nodrošināšana (pandēmija, katastrofas, saindēšanās). Ir nepieciešams izveidot moduļa tipa ārstniecības korpusu Hipokrāta ielas teritorijā, kas nodrošinātu minimālajiem standartiem atbilstošu vienvietīgu un divvietīgu palātu izveidošanu 180 pacientiem. Jāatzīst, ka šobrīd esošā Intensīvās terapijas nodaļas kapacitāte nav pietiekama, lai pandēmijas apstākļos atsevišķi nodalītu infekciju pacientus no pārējās plūsmas. Tā kā šobrīd un turpmāk nākotnē dažādas infekciju slimības būs mūsu dienaskārtībā, ir nepieciešamas pārdomātas investīcijas medicīnas nozares ilgtspējas nodrošināšanā".

Asoc. profesors Haralds Plaudis, Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas ārstniecības direktors un ķirurģijas galvenais speciālists: “Ir skaidrs, ka nākotnē nevaram turpināt “dzīvot pa vecam”! Tikai kompleksa pieeja – mūsu zināšanas, pieredze, tehnoloģijas un mūsdienu prasībām atbilstoša infrastruktūra, kā arī pacienta informēšana un iesaiste savā ārstniecības procesā, kā arī sadarbība ar pacienta tuviniekiem – cels pacienta ārstniecības un aprūpes procesa kvalitāti".

Diskusijā piedalījās arī (att. no kreisās): Latvijas Lielo slimnīcu asociācijas valdes priekšsēdētājs Valts Ābols, diskusijas moderators Uģis Joksts un veselības ministre Ilze Viņķele.

Diskusijā piedalījās arī Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas un Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas pārstāvji. 

Informācija atjaunota: 2020.09.03 - 15:46