Jūs atrodaties šeit

Praktiskas ievirzes pētījumu konkurss

11.04.2016

2016.gada 07.aprīlī, izsludināts konkurss uz praktiskas ievirzes pētījumu projektiem.
https://www.vestnesis.lv/op/2016/67.PD2,

http://www.izm.gov.lv/lv/aktualitates/1664-zinatniskas-institucijas-var-uzsakt-projektu-pieteikumu-iesniegsanu-praktiskas-ievirzes-petijumu-veiksanai

Tā ir 1.atlases kārta, projektu iesniegšanas termiņš 08.jūnijs 2016. http://www.cfla.gov.lv/lv/es-fondi-2014-2020/izsludinatas-atlases

Lai nodrošinātu savlaicīgu un kvalitatīvu EK ekspertu apzināšanu, CFLA aicina projekta iesniedzējus līdz 2016.gada 6.maijam iesniegt īsu projekta iesnieguma kopsavilkumu latviešu un angļu valodā (angļu valodā nepārsniedzot 200 vārdus), kurš atbilst projekta iesnieguma 1.1. sadaļā plānotajam kopsavilkumam un ietver projekta būtību raksturojošus atslēgvārdus. Informācija par 1.1. sadaļas aizpildīšanu pieejama Projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanas metodikā, atlases nolikuma 2. pielikumā.


Viena projekta maksimālais publiskā finansējuma apmērs ir 600 000 eiro, minimālais publiskā finansējuma apmērs – 30 000 eiro.

Ar saimniecisku darbību nesaistītam projektam maksimālā publiskā finansējuma intensitāte ir 92,5 procenti, ko veido valsts budžeta atbalsta intensitāte – 7,5 procentu apmērā un ERAF atbalsta intensitāte – 85 procentu apmērā. Projektiem, kas ir saistīti ar saimniecisku darbību, maksimālā publiskā finansējuma apmērs ir 25 – 85 procenti, un to nosaka atkarībā no projektā paredzētajām darbībām un projekta iesniedzēja veida.

Visi normatīvie dokumenti, pieteikuma veidlapa, vērtēšanas kritēriji un viss pārējais vajadzīgais atrodams: ŠEIT

Nolikums

Iesnieguma veidlapa

Veidlapas aizpildīšanas metodika

Vērtēšanas kritērijiMK noteikumi

Informācija atjaunota: 2016.04.13 - 9:32