Jūs atrodaties šeit

Lietuvas organizētā konkursa atklāšanas un tīklošanās pasākums

15.01.2020

Saite uz paziņojumu:

https://www.lmt.lt/en/events/2558/lithuanian-call-launching-and-matchmaking-event-of-the-baltic-research-programme/r88

[2.] Valsts izglītības attīstības aģentūra, pamatojoties uz Izglītības un zinātnes ministrijas izdotu rīkojumu, veic Latvijas dalībnieku atlasi izdevumu kompensācijai par dalību pasākumā saskaņā ar atlases nolikuma prasībām. 

[3.] Pamatprincipi, lai pretendētu uz izdevumu kompensāciju par dalību pasākumā:

3.1. Pretendenti ir Latvijas zinātnisko institūciju reģistrā reģistrēto zinātnisko institūciju pārstāvji: doktoranti, zinātniskā grāda pretendenti, zinātnieki, projektu administratīvais personāls;

3.2. Pieteikumu izdevumu kompensēšanai iesniedz 3.1.pkt. minētās personas atbilstoši pieteikuma veidlapai (pielikumā). Vēršam uzmanību, ka iesniedzot pieteikumu, ir nepieciešams institūcijas parakst-tiesīgās personas saskaņojums.

3.3. Pamatojoties uz pasākuma dalībnieka un Valsts izglītības attīstības aģentūras noslēgto līgumu, aģentūra kompensē ceļa un uzturēšanas izdevumus (izņemot dienas naudu) saskaņā ar noteiktajiem limitiem.

3.4. Dalībniekiem:

(a) jābūt reģistrētiem Lietuvas Pētniecības padomes reģistrā kā pasākuma dalībniekiem;

(b) jāiesniedz pieteikums izdevumu kompensācijai Valsts izglītības attīstības aģentūrā elektroniski līdz 2020.gada 29.janvārim. Elektroniskā pasta adrese pieteikumu iesniegšanai info@viaa.gov.lv. Pieteikumi, kas tiks saņemti pēc noteiktā termiņa, netiks izskatīti.

Pieteikums

Informācija atjaunota: 2020.01.15 - 12:57