Jūs atrodaties šeit

Informatīvais seminārs: Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts

12.04.2016

Izglītības un zinātnes ministrija sadarbībā ar Valsts izglītības attīstības aģentūru 2016.gada 22.aprīlī plkst. 10.00 – 13.00 rīko informatīvo semināru “Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsta nosacījumi un ieviešana”. Informatīvais seminārs tiek organizēts, lai iepazīstinātu potenciālos projektu pieteikumu iesniedzējus ar pēcdoktorantūras pētniecības atbalsta īstenošanas kārtību un nosacījumiem.

Seminārā aicināti piedalīties jaunie zinātnieki, zinātnisko institūciju un komersantu pārstāvji, kuri ir ieinteresēti iesniegt pieteikumus un atklāta konkursa kārtībā pretendēt uz finansējumu Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā” 1.1.1.2. pasākuma “Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts” ietvaros.

Semināra norise paredzēta viesnīcā “Konventa sēta” zālē Kampenhauzens, Kalēju ielā 9/11, Rīgā.

Semināra programma

Reģistrācija:
https://goo.gl/q6BNp4

Ministru kabineta regulējums:
http://likumi.lv/doc.php?id=279803

Informācija atjaunota: 2016.04.13 - 9:37